Järvamaa turismi arendus aastal 2020

Järvamaa turismiasjalistele algas aasta tavapäraselt 2 messiga Riias ja Tallinnas, seejärel aga puhkes COVID-19 pandeemia ja kehtestati eriolukord, mille järelmid mõjutasid oluliselt kogu turismihooaega ja turismiettevõtjaid Eestis ja kõikjal maailmas. Vaatamata turismi tabanud kriisile planeeritud arendustegevused siiski jätkusid ning isegi intensiivistusid:

  • korraldasime ümber turismiinfo jagamise – sulgesime Paides asunud infopunkti ning koostöös Jõgeva- ja Viljandimaa arenduskeskustega avasime Kesk-Eesti turismiinfo jagamiseks elektroonilise turismikioski Paia ristis asuvas tankla-restoranis Tikupoiss;
  • turismiinfokonsultandi kõrval alustas arenduskeskuses tööd koostöövõrgustiku koordinaator;
  • maakonna kui terviku turundamisel tegime tihedat koostööd LEADER-tegevusgruppidega sh ühine osalemine turismimessidel, maakonna turismitrükise avaldamine, fotokonkursi korraldamine, madalhooaja sündmusi koondava Kurjailma festivali läbiviimine 19.sept-30.nov, Järvamaa talviste võimaluste tutvustamine Postimehe erilehes Puhka Eestis TALV. Aasta lõpul käivitasime mahuka portreelugude projekti, mille eesmärk on luua lähituleviku turundustegevusteks vajalik fotopank ja tekstikorpus Järvamaa olulisematest turismiobjektidest;
  • ühena seitsmest sihtkohast Eestis osales Järvamaa edukalt rahvusvahelises roheliste sihtkohtade kvaliteediprogrammi (ingl k Green Destinations) pilootprojekti esimeses etapis ning valiti maailma kestlike sihtkohtade TOP100 nimekirja. Pilootprojekt jätkub 2021. aastal kvaliteedimärgise Green Destinations Award taotlemisega;
  • Järvamaa turismiasjaliste koostöö tõhustamiseks tihendasime infovahetust ettevõtjatega sh algatasime Facebooki grupi, saatsime välja igakuiseid infokirju, kohtusime ettevõtjatega ning samuti kogusime tagasisidet erinevate küsitluste vormis;
  • sihtkoha arendamise sh ühiste turundustegevuste koordineerimise ning strateegilise tegevusplaani koostamise eesmärgil kutsusime ellu Järvamaa turismi nõukoja, mille esimestel koosolekutel on osalenud kokku 21 inimest 17 ettevõttest/organisatsioonist;
  • Järvamaa kui sihtkoha tõhusama turundamise eesmärgil värskendasime veebiportaali visitjarva.ee sisu, jagasime aktiivselt turismiinfot sotsiaalmeediakanalites Facebook ja Instagram.

Uute algatuste kõrval jätkus järjepidev turismiinfo andmehaldus Eesti turismiportaalis puhkaeestis.ee/visitestonia.com sh ettevõtjate nõustamine andmete avaldamisel ning samuti infopäringutele vastamine.

Numbrilised kokkuvõtted:

31.01-02.02.20 turismimessil Balttour 2020 Riias osales JAK organiseeritud pinnal 7 ettevõtet (sh 3 Järva vald, 3 Türi vald ja 1 Paide linn)

07.02-09.02.20 turismimessil Tourest 2020 Tallinnas osales JAK organiseeritud pinnal 13 ettevõtet (sh 4 Järva vald, 5 Türi vald ja 4 Paide linn)

Turundusvõimalusest Järvamaa turismikaardil haaras kinni ja panustas omaosalusega 70 ettevõtjat. Kaart ilmus kahes keeles (EST ja ENG), tiraaž vastavalt 3000 ja 1500 tk.

Eesti kestliku turismi kvaliteedimärgis EHE omistati 4 ettevõtte (Hindreku turismitalu, Kilplaste küla, Toosikannu puhkekeskus ja Eesti piimandusmuuseum) 18 teenusele.

Turismirahva aastakoosolekul ettevõtlusnädala raames 05.10 Järva-Jaanis osales 33 inimest.

Järvamaa turismi nõukojal toimus 2 füüsilist koosolekut, kus osales kokku 20 inimest 16 ettevõttest/organisatsioonist; lisaks 4 töögrupi koosolekut veebikeskkonnas 6 osalejaga.

8. jaanuari 2020 messi- ja LEADER tegevuste koosolekul Wabakohvikus osales 7 ettevõtet, konkreetsete turundustegevuste arutelu-koosolekutel oktoobris osales 27 inimest ja aprillis skyp`i teel arutleti EAS kavandatava kampaania üle 6 ettevõtjaga.

Kultuurikava.ee kahest sisestuskoolitusest võttis osa maakonna ürituste korraldajaid ligikaudu 30 sh Koerus 10 ja Türil kultuurikeskuses 20 inimest.

Turismiinfot Järvamaa kohta jagasime sel poolikul aastal nii: vahetult kohapeal 237 inimesele (2 kuud keskväljal ja ülejäänud tilkhaaval Pärnu tn. 52), helistajad oli 110 ja meilipäringuid 81.

Juunis korraldasime sotsiaalmeedias Järva BINGO mängu, kuhu auhindadega panustas 7 ettevõtet.

Kurjailmafestivalil osales kahe ja poole kuu jooksul  ca 7000 osalejat, toimus ligi 140 üritust.

Samuti toimus aasta jooksul rohkesti individuaalseid kohtumisi turismiasjalistega.

Kokkuvõtte koostasid

Külli Eller

Järvamaa Arenduskeskuse turismi koostöövõrgustiku koordinaator

kylli@jarva.ee

ja

Piret Sihver

Järvamaa Arenduskeskuse turismiinfospetsialist

piret@jarva.ee

www.visitjarva.ee