Mis toond on meid siia, see enam edasi ei vii*

Turismiinfokeskus_Emma Hakansson

 

Aasta on tempokalt alanud ja olulised teemad algatavad arutelusid. Paide kesklinnas üüripinnal tegutsev turismiinfokeskus on viimastel aastatel olnud silmitsi kahe, aina pingelisemaks muutuva olukorraga: füüsiliste külastuste hulk väheneb ja ülalpidamiskulud suurenevad.

Lisaks turismiinfokeskusse astuva külalise teenindusele tuleb turismiinfokeskust majandaval Järvamaa arenduskeskusel vastavalt EASi turismiarenduskeskuselt saadud tellimusele hallata maakonna turismiinfo liikumist, osaleda EASi valdkondlikel teabepäevadel, koolitustel ja muudel üritustel.

Järvamaa huviväärsuste ja turismiteenuste tutvustamine nii maakonnas kui ka näiteks turismimessidel, turismiettevõtjate võrgustiku koordineerimine, ühistrükiste koostamine ja tootmine moodustavad enamiku sellest tellimusest, mida sihtfinantseeringu kaudu rahastab igal aastal Järvamaa omavalitsuste liit. Omatulu teenimiseks ja paremaks majandamiseks müüme suveniire nii sise- kui ka välisturistidele.

2019. aasta lõpus andis EASi turismiarenduskeskus teada, et alates 2021. aastast lõpeb senine rahastustugi ja EAS ootab maakonnalt või lausa regioonilt turismisihtkoha strateegilise juhtimismudeli väljatöötamist.

2018. aastal külastas Järvamaa turismiobjekte (muuseum, mõis, teemapark, muu huviväärsus) ja kasutas majutusteenust veidi üle 200 000 inimese, turismiinfokeskuses käis samal ajal 3647 inimest. Turismiinfo haldus on turismiäris muutumas aina elulisemaks, sest kliendikäitumine info otsimisel on muutunud.

2019. aasta sügisel ütles Rootsi kohaturunduse ekspert Emma Hakansson Haapsalus olnud turismikonverentsil, et sajast turismiettevõtjat külastanud inimesest kuus said infot teenuse ja selle osutaja kohta turismiinfopunktist. Ülejäänud 94 olid kuulnud sellest turismiobjektist teistest kanalitest, nagu Tripadvisor, Booking, Google'i otsingumootor.

Turismiinfo otsimine on jõudnud digikanalitesse, seetõttu tuleb ka meil kliendikäitumise mustrite muutusega kaasas käia. Meil on hea ülevaatlik turismiportaal visitjarva.ee, mis annab teavet maakonna huviväärsuste ja ürituste kohta nii kohalikele inimestele kui ka turistidele. Oleme portaali loomisega teinud väga head tööd. Jätkame sama hooga!

Meil on vaja infohaldurit, kes vastab kirjalikele päringutele, jagab telefonitsi infot, hoiab ajakohase ja kliendisõbralikuna visitjarva.ee portaali, panustab portaali puhkaeestis.ee täiendusse, nõustab turismiettevõtjaid, esindab võrgustikus kokkulepitud messidel Järvamaad.

Lisaks sellele tuleb rohkem panustada süsteemsesse ja järjepidevasse müügitöösse ning arendada oma turismitooteid/teenuseid nii, et oleksime atraktiivne turismisihtkoht, kuhu soovitakse tulla ja ka tagasi tulla.

EASilt saadud proovikivi tuleb vastu võtta, vastasel korral varitseb Järvamaad turismikaardil ääremaastumine. Järvamaa arenduskeskus on loomas Kesk-Eesti turismipiirkonna arendusjuhi ametikohta. Tema esimene ülesanne on koostöös kolme partneriga (turismiettevõtjad, kohalik omavalitsus, EAS) ellu viia regiooni turismisihtkoha strateegilist juhtimismudelit ning pakkuda tuge turismiettevõtjatele arengutõukeks (uued paketid, teenuse disain).

Roheline i on sisult oluline, aga tema vorm vajab muutust. Kutsume teid üles kaasa mõtlema: 30. märtsil on turismiteenuse osutajate traditsiooniline hooaja avaseminar, kuhu ootame kõiki turismiettevõtjaid, et arutada üheskoos, kuidas meie rohelise i-ga edasi minna.

* tsitaat president Toomas Hendrik Ilvese 2014. aasta aastapäevakõnest

 

Ruth Aarma

juhatuse liige