Noorte ettevõtlikkuse suuna tegevusi Järvamaal toetab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Järvamaa Omavalitsuste Liit

SA Järvamaa Arenduskeskus ootab oma meeskonnaga liituma JUHTI

Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus on Järva maakonna arengu huvides tegutsev arendusorganisatsioon, kus pakutakse professionaalset nõustamisteenust ettevõtjatele, mittetulundusühendustele, kohalikele omavalitsusele, haridusasutustele, noortele ja turismiettevõtjatele. Lisaks viiakse ellu erinevaid Järvamaale olulisi arendusprojekte.

Et tagada arenduskeskuse heatasemeline juhtimine, organisatsiooni tasakaalustatud areng ning pakutavate teenuste kõrge kvaliteet, kuulutab sihtasutuse nõukogu välja avaliku konkursi

JUHATUSE LIIKME AMETIKOHALE                                       

Kelle rolliks on arenduskeskuse igapäevane juhtimine, maakondlike arendustegevuste elluviimises osalemine, maakonnaüleste projektide algatamine ja läbi viimine ning erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide juhtimine.       

Tööülesanded:

 • Sihtasutuse operatiivne juhtimine ja finantsplaneerimine
 • Sihtasutuse arendamine vastavalt arengukavas ja tegevuskavades seatud eesmärkidele
 • Arendustegevuse planeerimine ja elluviimine
 • Projektimeeskondade tegevuste koordineerimine
 • Suhtlemine koostööpartnerite, ametiasutuste ning tellijatega
 • Töö eeldab ametialaseid lähetusi nii Eestis kui välismaal

Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus (soovitavalt juhtimis- või majandusalane)
 • Töökogemus ja teadmised Euroopa Liidu programmidest ja projektide rakendamisest
 • Hea pingetaluvus, läbirääkimisoskus ning koostöövõime
 • Iseseisvus ja algatusvõime ning tulemustele orienteeritus
 • Analüütiline mõtlemine, süsteemsus ja täpsus
 • Hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas

Kasuks tuleb:

 • Organisatsiooni juhtimise kogemus (vähemalt 3 aastat)
 • Rahvusvahelise koostöö kogemus

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat ja iseseisvat juhtimistööd Järvamaal
 • Võimalust realiseerida end organisatsiooni arendamisel
 • Konkurentsivõimelist palka

Kandideerimiseks saata oma elulookäik ja motivatsioonikiri kirjeldusega arenduskeskuse rollist maakonnas ning enda rollist selles töös (pikkus kuni üks A4 lehekülg). Lisada palgasoov.

Tähtaeg: 26. juuli 2019 Aadress: Pärnu tn 52, Paide 72712
või e-post arenduskeskus@jarva.ee, märgusõna „Juhatuse liige"

Lisateave: Rait Pihelgas,
SA Järvamaa Arenduskeskuse nõukogu esimees,
tel 505 1762, rait@jarva.ee