Arvamusfestivali avalik ideekorje

 

2020. aasta festival keskendub Eesti põhiseaduse sajandal sünnipäeva aastal põhiõigustele ja -vabadustele, ent oodatud on ka teised teemad. Programmi on teretulnud arutelud, mis mõtestavad vabadusi, õigusi ja kohustusi, pööravad tähelepanu eri vanuserühmadele ning muugivad lahti valupunkte kõigi ühiskonnaliikmete võrdsete õiguste tagamisel. Ideekorje algab täna, 31. jaanuaril, ning kestab 29. veebruari südaööni

Ideekorjest moodustub Arvamusfestivali programm – oma ideid saavad festivalile esitada kõik, kes seda soovivad. Just seetõttu kutsume kõiki inimesi ja organisatsioone esitama arutlemiseks oma teemapüstitust: olgu selleks mõni otsus, mis vajaks läbi mõtlemist, uus vaatenurk või küsimus, mida põhjalikumalt analüüsida.

Kõik ideede esitajad peavad olema valmis väljapakutud arutelu ise korraldama ja tegema seejuures koostööd teiste ideede esitajatega ühtsel arutelualal. Julgustavat tuge pakub Arvamusfestivali korraldustiim, kes juhendab ja nõustab nii arutelude sisu kui ka tehnilise ettevalmistuse osas. Arvamusfestival töötab kõik pakutud teemad läbi ning võtab ideede esitajatega ühendust märtsis.

Lisainfo: https://www.arvamusfestival.ee/ideekorje/