Kohaliku omaalgatuse programmi 2016. aasta sügisvoor on avatud

Kohaliku omaalgatuse  programmi 2016. aasta sügisvooru taotlusi võetakse vastu kuni 3.oktoobrini.  13. ja 26.septembril Paides, Wabalinna majas (Tallinna tn.11) projekti esialgne ideede arutamine ja nõustamine.

 

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmete kaudu. Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

- mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;

- sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. oktoobriks kell 16.30  Järva Maavalitsusele e-posti aadressil info@jarva.maavalitsus.ee või paberkandjal Rüütli 25, 72713 Paide.  

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on avaldatud aadressilhttp://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop16-sygisvoor .

 

13. ja 26.septembril kell 9.00-16.00 toimub Paides, Wabalinna majas, Tallinna 11 projektide esialgne ideede arutamine ja nõustamine, etteregistreerimisega e-posti aadressil kaspar@jarva.ee

 

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

Lisainfo:

 

Kaspar Tammist

Järvamaa Arenduskeskuse konsultant
58010018

385 2365

kaspar@jarva.ee