Noorteühingute 2020. aastal arenguprogramm organisatsioonide finantsvõimekuse suurendamiseks

 

Eesti Noorteühenduste Liit korraldab noorteühingutele 2020. aastal arenguprogrammi organisatsioonide finantsvõimekuse suurendamiseks, mille eesmärk on toetada noorteühingute võimekust. Noorteühingutele pakutakse programmi käigus personaalset nõustamist ning mentorite abiga luuakse sobivad tingimused, mis toetavad programmis osalevate ühingute rahastusvõimaluste laienemist.

 

Noorteorganisatsioonide viiekuulise arenguprogrammi jooksul lahendatakse iseseisvalt  koduseid ülesandeid ning toimub kolm koolitust ja kohtumised mentorite ning organisatsioonidega, mille käigus käsitletakse praktiliste ülesannetega ühingute rahastuse suurendamise võimalusi.

 

Arenguprogrammis on võimalik osaleda kuni kümnel noorteühingul, kes soovivad enda rahalist võimekust kasvatada. Programmi on oodatud nii organisatsioonide juhid kui ka aktivistid, kes vastutavad ühingutes finantsvõimekuse eest. Igast organisatsioonist ootame programmi kuni kolme esindajat. Kõik programmi lõpetanud organisatsioonid saavad vastava tunnistuse.

 

Registreerumine programmi on avatud 9. veebruarini.

 

Lisainfo ja registreerumine: https://enl.ee/projekt/rahastusprogramm/