« Tagasi

Kogukonnapraktika on hea võimalus kaasata oma tegevustesse kohalikke noori

 

Kutsume vabaühendusi koostööle. Kogukonnapraktika on hea võimalus kaasata oma tegevustesse kohalikke noori.

Noored praktikandid valivad kohalike vabaühenduste seast endale praktikakoha ning täidavad 20 tundi mõnd jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku tööülesannet või teostavad vabaühenduse heaks mõnda enda algatatud ideed.

Õpilast juhendab praktikaülesannete täitmisel vabaühenduses praktikajuhendaja. Lisaks selgitab juhendaja õpilasele vabaühenduse töökorralduse ja majandamise põhimõtteid ning aitab tal tegevuste lõppedes analüüsida praktikal tehtut ja nähtut ning mõtestada organisatsiooni ühiskondlikku rolli. Selleks on praktikas ette nähtud sissejuhatav ja kokkuvõttev vestlus.

Vabaühendus saab kogukonnapraktikas hea kogemuse, kui läbida need sammud:

  1. Otsusta, miks kogukonnapraktika programmiga ühined. Tutvu kogukonnapraktika käsiraamatuga ja vaata juhendamise videokoolitust
  2. Mõtle läbi, mida praktikandile pakud: tegevused, teadmised, oskused ja kogemused.
  3. Kui noor võtab ühendust, lepi kokku esimene kohtumine ja sissejuhatav vestlus.
  4. Praktikategevuste ajal innusta ja toeta noort.
  5. Toeta noort praktikapäeviku täitmisel. Tutvu kogukonnapraktika päevikuga Praktika käigus täidavad õpilased praktikapäevikut. Praktikapäevik on  töövahend praktikal, kus jäädvustada oluline info ja tähelepanekud vabaühenduses olles, jälgida eesmärkide saavutamist ja plaanide elluviimist, analüüsida tegevusi ja jälgida  õppimist
  6. Leia aeg kokkuvõtvaks vestluseks praktikandiga, et tagasisidet anda-saada ning praktikapäevikusse hinnang anda.

Kogu informatsioon kogukonnapraktikast: https://heakodanik.ee/kogukonnapraktika/

Margit Udam

Paide Gümnaasiumi Kogukonnapraktika koordinaator