Riik otsib aasta kõige keskkonnasõbralikumat tegu ja ettevõtet

Tähtaeg 04.12

Aasta Keskkonnategu on konkurss, kuhu oodatakse laiemalt keskkonna heaks tehtut, mis innustab ja on eeskujuks. Aasta Keskkonnateole võivad kandideerida nii ettevõtted, ühingud, eraisikud kui ka asutused. Esitada võib enda tehtud projekti või ka kedagi teist, kes võiks olla Aasta Keskkonnateo auhinna vääriline. Tegu peab olema uudne ja suunatud laiadele massidele ning tehtud mitte isikliku kasu saamise eesmärgil. Viimaste aastate parimad teod on otseselt suunatud looduse heaks ja keskkonnateadlikkuse kasvuks.

Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursile ootame osalema kõik väikesed, keskmised ja suured ettevõtted ning organisatsioonid, kes oma viimase aasta tegevuses on senisest enam keskkonnaga arvestanud. Meie eesmärgiks on tõsta esile ettevõtteid, kes on oma tegevust või tootmist muutnud või ehk hoopis on nende toodang selline, mis muudab keskkonda paremaks.

Mõlemale konkurssile saab kandideerida 04. novembrist 04. detsembrini

Lisainfo: https://kik.ee/et/artikkel/riik-otsib-aasta-koige-keskkonnasobralikumat-tegu-ja-ettevotet