SA Järvamaa Arenduskeskuse infokiri on valmis

Hea ettevõtlik Järvamaa inimene!

Meil on hea meel tervitada ja anda teada toredast uudisest, et oleme Järvamaa Arenduskeskuses kokku pannud esimese infokirja, milles kirjutame oma tegevustest erinevates valdkondades. Infokiri jõuab kõigi meie partnerite ja klientideni, kes on siiani saanud meie infot erinevate meililistide kaudu. Soovime iga kahe nädala tagant Teile edastada meie keskuse tegemisi puudutavaid uudiseid. Esimeses numbris pöörame tähelepanu turismi, noorte ettevõtlikkuse, ettevõtluse ja kodanikuühenduste tegemistele, mis on tulemas veebruaris ja märtsi alguses.

SA Järvamaa Arenduskeskus on maakondlik arendusorganisatsioon, mis kuulub maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikku. Arenduskeskuse missiooniks on aidata kaasa ja leida lahendusi oma klientide ja partnerite ideedele. Oleme toeks nii ettevõtjatele, kodanikuühendustele, kohalikele omavalitsustele, koolidele, ettevõtlikele noortele kui ka turismiarendajatele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

Arenduskeskus tegeleb igapäevaselt alustavate ja tegutsevate ettevõtjate, alustavate ja tegutsevate kodanikuühenduste, kohalike omavalitsuste ja koolide nõustamisega. Nõustame ettevõtluse ja kodanikuühenduste tegevuse alustamist, arendusprojekte ja äriplaane. Anname infot erinevate toetusprogrammide kohta. Algatame ja oleme partneriteks maakondlikes arendusprojektides. Osaleme ümarlaudades, korraldame koolitusi ja infopäevi. Pakume turismialast infot nii Järvamaa põnevate vaatamisvääruste kui ka kogu Eesti kohta. Toetame maakonna koolide arengut, et Järvamaa noorte ja õpetajate ettevõtlikkus kasvaks.

Kui soovid liituda meie infokirjaga, siis on võimalik seda teha siin.

Ettevõtlikku aastat soovides

Katrin Puusepp

SA Järvamaa Arenduskeskuse juhatuse liige