EDULOO PEALKIRI: „Laps - pärimuse kandja" (2013/14 lasteaia moto)
MAAKOND: Järvamaa
LASTEAIA NIMI: PAIde Lasteaed
KLASS/VANUSERÜHM: PAIde Lasteaia Lillepai ja Kullapai maja lapsed ja töötajad
EDULOO JUHENDAJAD: PAIde Lasteaia õpetajad
EDULOO ESITAJA: Airi Jakobson-Männik
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 1.09.2013 – 31.08.2014
SEOS ÕPPEAINETEGA: Meie ühine tegevus on seotud kõikide õppeainetega. 2013/2014 õppeaastal on teemaks „Laps - pärimuse kandja". Rühmade õpetajad õpetasid lastele vanavanaemade ja vanavanaisade aegseid laule ja mänge, tantse ja koduseid töid.  

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: 2009 aastal õmblesime Paide Kesklinna lasteaia(hiljem nime muutus PAIde Lasteaed) töötajatega lasteaia koolieelikute rühmale uued rahvariided. 20.03.2009 tähistasime rahvariiete valmimist folklooripeoga. Rahaga aitasid meid Paide Linnavalitsus, Järvamaa Ekspertgrupp. Abikäteks olid meile Paide Päevakeskuse memmed. Uute rahvariietega võtsime kohe järgmisel aastal osa Tallinnas toimunud uute tantsude konkursist, rahvatantsuga  „Ei ole enam väike ma", tantsu autor Airi Jakobson-Männik. Saime eripreemia . 2013 aasta kevadel oli meil lasteaias folklooripidu. Kus lapsed esitasid erinevaid laulu-ja ringmänge. Selleks peoks õmmeldi lasteaiale lisaks rahvariietele veel rahvusliku elemendiga pidulikke riideid. Lapsed aga tegid peoks ettevalmistamise ajal ettepaneku, et õpiksime koos, vanavanaemade ja vanavanaisade lapsepõlve aegseid laule, tantse ja mänge. Nad tahtsid rohkem teada saada meie vanavanavanemate töödest ja tegemistest. Nii saigi 2013/14 õppeaasta motoks „Laps – pärimuse kandja". Õppeaasta jooksul uurisid lapsed rahvariideid ja nende kandmist. Tutvusid vanaaegsete tööriistadega ja said teada mis tööd nendega vanasti tehti. Räägiti vanasõnadest ja kõnekäändudest. Mõistatati mõistatusi ja arutleti miks vanasti oli igasuguseid erinevaid ütlusi nagu näiteks: „Pada sõimab katelt ühed mustad mõlemad". Laste emad ja isad aitasid meil rahvakalendri tähtpäevi elustada. Aasta jooksul õppisid lapsed vanavanavanaemade ja vanavanavanaisade lapsepõlveaegseid laule ja luuletusi. Väga meeldisid lastele erinevad vanaaegsed mängud ja jõukatsumised ning käe-ja näpumängud. Hulganisti õpetasin rahvatantsuõpetajana lastele erinevaid laulu-ja ringmänge ja loomulikult laste poolt armastatud rahvatantsu. 2014 aasta kevadel õmblesime rahvuslikus stiilis riideid lasteaia kõige noorematele lastele. Ja siis oligi aeg käes pidada üheskoos maha üks suur folklooripidu „Kodu väravast välja". Sellel peol esitasid  PAIde Lasteaia lapsed ja töötajad ühiselt õppeaasta jooksul õpitud vanu laule, regilaule, mänge, ringmänge ja Eesti rahvatantse. Kokkuvõttev pidu oli võimas, mida kajastas Järvamaa ajaleht Järva Teataja,  Eesti televisiooni Aktuaalse kaamera uudisted(22.05.2014 kella 21.00 uudised).

TEGEVUSE EESMÄRK: Väärtuste kujundamine vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste abil. Liikumise ja tervise edendamine vanade rahvamängude elustamise ja mängimise abil. Vanemate kaasamine rahvakalendri tähtpäevade tähistamisse.

PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: Lasteaia töötajad ja lasteaias käivad lapsed
Partneri panus: õpetajad uurisid ja õpetasid ning lapsed kuulasid, uurisid, tegid kaasa ja jätsid meelde.
Partneri kasu: targemad ja rõõmsamad lapsed ja õpetajad
Partner nr 2: Laste vanemad
Partneri panus: Nad tõid meile lapsed lasteaeda ja aitasid meid nõu ja jõuga. Lapsevanemad aitasid meid riiete õmblemisel.
Parneri kasu: Rõõmsamad ja targemad emad ja isad, vanaemad ja vanaisad.