Albu Põhikool
Albu Põhikooli 9 klass otsustas endast jätta jälje, rikastades koolielu huvitavate ja kogukonda toetavate tegevuste kaudu. Selleks sobis väga hästi „Ettevõtliku kooli programm" oma eesmärkide ja põhimõtetega. Esmalt selgitati majandusõppe tunnis välja muutmist vajavad olukorrad ja seejärel valiti neist välja need, mis pakuti välja kogu kooliperele. Loe edasi.

Türi Ühisgümnaasium
Otsustati aidata Viljandi loomade varjupaika. Koguti annetusi. Korraldati koolis oksjon varjupaigale raha kogumiseks.  Sõideti varjupaika, viidi ära kõik kogutud asjad ja tehti varjupaigas koos vajalikke töid. Loe edasi.

Türi Põhikool
Koolis toimus põhiõppeainete baasil viis  mängu  "Vaimukas viisik", võistkonda  kuulus üks õpilane 5., 6., 7., 8., ja 9.klassist . Erinevate vanusastmete õpilased tegid loomingulist koostööd. Palju ülesandeid oli praktilisi ja eluks vajalike oskuste arendamiseks. Vaimuka viisiku mängud toimusid erinevate ainevaldkondade kaupa. Loe edasi.

Särevere lasteaed
Sügisel korraldas lasteaed talgupäeva, kus ehitati koos vanematega vanadest maja palkidest mänguvahendeid ja peenrakaste. Sinna külvasid kevadel lapsed ja õpetajad seemneid ja istutasid ettekasvatatud taimed. Loe edasi.

PAIde lasteaed
2009 aastal õmblesime Paide Kesklinna lasteaia(hiljem nime muutus PAIde Lasteaed) töötajatega lasteaia koolieelikute rühmale uued rahvariided. 20.03.2009 tähistasime rahvariiete valmimist folklooripeoga. Rahaga aitasid meid Paide Linnavalitsus, Järvamaa Ekspertgrupp. Abikäteks olid meile Paide Päevakeskuse memmed. Loe edasi.