EDULOO PEALKIRI: Vanast uus.
MAAKOND: Järvamaa
LASTEAIA NIMI: Särevere Lasteaed „Kurepesa"
KLASS/VANUSERÜHM: Vanuserühmad 2-6a
EDULOO JUHENDAJAD: Särevere lasteaia kollektiiv
EDULOO ESITAJA: Särevere lasteaia meeskond
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: Sügis 2013- sügis 2014
SEOS ÕPPEAINETEGA: Tegevus seotud kõikide lasteaia õppetegevusega- keel ja kõne, kunst, matemaatika, mina ja keskkond, koostöö lastevanematega, projektiõpe „Seemnest kasvab vili"
Tegevus on toetava eesmärgiga kõikidele õppevaldkondadele.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Sügisel korraldas lasteaed talgupäeva, kus ehitati koos vanematega vanadest maja palkidest mänguvahendeid ja peenrakaste. Sinna külvasid kevadel lapsed ja õpetajad seemneid ja istutasid ettekasvatatud taimed.

TEGEVUSE EESMÄRK: õppesituatsioonide elavdamine ja integreerimine reaalse eluga.

PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: Türi Vallavalitsus
Partneri panus: Andis Türi linnas Paide tänaval lammutamisele läinus maja  palke lasteaiale.
Partneri kasu: Väärtusliku puitmaterjali taaskasutus.
Partner nr 2: Särevere Lasteaia lapsevanemad.
Partneri panus: Abi ja koostöö lasteaiaga.
Parneri kasu: Aktiivne osavõtt lasteaia igapäeva tegevuste mitmekesistamiseks.