EDULOO PEALKIRI: ANDEKAD KOOLIS
MAAKOND: Järvamaa
KOOLI NIMI: Türi Põhikool
KLASS/VANUSERÜHM: 1.-9. klass
EDULOO JUHENDAJA: Ülle Tammela
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: november 2013 –mai 2014
SEOS ÕPPEAINETEGA: Üritused hõlmasid kõiki riikliku ainekava pädevusi

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Koolis toimus põhiõppeainete baasil viis  mängu  "Vaimukas viisik", võistkonda  kuulus üks õpilane 5., 6., 7., 8., ja 9.klassist . Erinevate vanusastmete õpilased tegid loomingulist koostööd. Palju ülesandeid oli praktilisi ja eluks vajalike oskuste arendamiseks. Vaimuka viisiku mängud toimusid erinevate ainevaldkondade kaupa: eesti keel (http://www.tyripk.ee/index.php/826-vaimukas-viisik-eesti-keel-ja-kirjandus),  võõrkeel, matemaatika (http://www.tyripk.ee/index.php?start=129), loovained (http://www.tyripk.ee/index.php/784-vaimukas-viisik-loovained61) , loodusained  (http://www.tyripk.ee/index.php/888-vaimukas-viisik-loodusained).  Näiteks matemaatika mängus oli kolm vooru: I vooru küsimused olid geomeetria kohta, II vooru küsimused tähelepanu ja loetust arusaamise kohta, III voorus uuriti Möbiuse lehte.   I kooliastmele ja 4. klassidele  toimusid „Andekate töötoad", mida viisid läbi  vanemate klasside õpilased. Loodusainete andekate töötuba toimus uurimusliku  õppena. Õpilased uurisid erinevaid meeli kasutades loodusobjekte, õppisid tundma puid lehtede järgi, mõõtsid puude kõrgust, puhastasid vett filtreerimise abil, määrasid ilmakaari, valmistasid tuulelippu ja popcorni, arutlesid looduse puhtana hoidmise üle.( http://www.tyripk.ee/index.php/894-andekate-toeoetuba-algklassides).  Inglise keele „Andekate  töötoa" teemaks oli „Pannkook". Seal tegutses  viis töörühma: lugemine-pannkookide tegemise õpetuse lugemine, jooksuetteütlus (Running Dictation) kirjutatakse lihtsaid ja lühikesi lauseid pannkoogi tegemise ja söömise  kohta, Memory mäng uue sõnavara õppimiseks, pannkoogi kaunistamine-paberist pannkook, sellele kleebitakse neid sõnu, mis sobivad pannkoogiga, osavusmäng pannkoogi ümberviskamine.( http://www.tyripk.ee/index.php/767-andekate-toeoetoad-algklassides).  Töötubade kokkuvõtteks küpsetatigi pannkooke ". Matemaatika „Andekate töötuba"   pandi kokku tangrammi ja lahendati labürintide ülesandeid
Kogu teema suurürituseks oli  „Andekate päev",  kus iga õpilane sai tegelda selles töötoas, mis oli talle kõige südamelähedasem.  Seal õpiti juurde teadmisi, mida koolitunnis ei ole võimalik omandada. Soovisime muuta õppimise huvitavamaks. Päeva alustas Teadusbussi füüsikashow ja lõpetas Tartu Luguteatri etendus.  Publiku silme all sündis ette planeerimata etendus, vaataja sai osa kunsti sünnist, võimaluse kunsti sünnile kaasa rääkida. Iga etendus oli originaalne, kordumatu, kuna sündis  "siin ja praegu". Töötoad toimusid matemaatikas, muusikas, kehalises kasvatuses, uurimuslik õppes, tehnoloogias, võõrkeeles ja algklassidele.  Matemaatika töötuba viis läbi Tartu Ülikooli teadur Hannes Jukk, kes õpetas kombinatoorika ülesandeid täringutega. Muusikatöötoa eestvedajad olid Viljandi Kultuurikolledzi tudengid Sänni Noormets ja Mari Tammar. Töötoas tutvustati rahvalaulu ülesehitust, rahvapille, õpiti tantsusid ja laulumänge. Tehnoloogia ja kodunduse töötoas valmisid  kangast, ubadest ja mutritest kaelaehted ja kaunistatud muretaigna küpsiseid.  Võõrkeele töötoas oli kolm  külalist jaapanlanna, austerlane ja sakslane. Tutvuti nende kodumaa kultuuri ja koolidega, valmistati postrid.  Kehalise kasvatuse töötoas sündisid koolirekordid erilistel ja põnevatel aladel. Uurimusliku õppe töötoa teemaks olid „Muutused"- erinevad katsed: mullikeste teke, värvisegude uurimine, tahkete ainete segamine ja eraldumine, gaas kotis. Andekate päeval osalenud noormees kirjutas:" See oli minu elu ilusaim päev!" Andekate päeva valis  kooli kollektiiv aasta teoks. (http://www.tyripk.ee/index.php/876-andekate-paev).  IV–VI klasside õpilastele toimus Öökulliakadeemia (http://www.tyripk.ee/index.php/983-matemaatikanadal2013).  Öökulliakadeemia kavalehelt on lugeda, ööelu koolis algas tõotuse lugemise, tantsimise ja nokatäie maiustustega. Järgnesid matemaatilised teatevõistlused ja nutikuse proovikivid ehk nuputamisülesanded ja matemaatilised mängud arvutis. Õpilased tegelesid „Rubiku kuubikuga",  erinevate püramiidide ja  „ussidega"  moodustades nendest erinevaid kujundeid. Kasutusel olid õpetajate mängude kogud  „Riukalikud „ülesanded. Kesköö paiku avati matemaatiliste vigurite näitus ning algas „ krõbistamise ja näpuosavuse" proovid.

TEGEVUSE EESMÄRK: Tugevdada õpilaste omavahelisi sõbralikke suhteid ja arendada loomingulist koostööd. Töötada meeskonnas ja tajuda oma võimeid ühistöös. Anda andekatele õpilastele võimalusi oma andeid arendada  süvendatult läbi mängu ja eluliste praktiliste ülesannete kaudu. Võimaldada õpilastel kavandada ja teostada oma ideid ning loovalt lahendada endale  võetud ülesandeid. Vanematele õpilastele anda võimalus näidata üles initsiatiivi, võtta vastutus ettevõtmise õnnestumise eest.

PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: Projekti eestvedajateks olid kooli ekspertgrupi õpetajad (10 õpetajat)
Partneri panus: Ürituste idee ja mõtte edasiviimine ainekomisjonidesse, viisid läbi Andekate päeva
Partneri kasu: sündis uus lähenemine andekate laste arendamiseks
Partner nr 2: ainevaldkondade õpetajad
Partneri panus: töötasid välja „Vaimuka viisiku" küsimused, koos õpilastega valmistasid ette Andekate töötoad,
Partneri kasu: huvitav õppimine mängu kaudu, koostöö õpilastega, andekate arendamine
Partner nr 3: Türi Noortekeskus
Partneri panus: varustas  keh. kasv töötuba huvitavate materjalidega, abistas projekti kirjutamisel
Kasu: sündisid kooli rekordid