24.01.17

EDULOO PEALKIRI: „Lugemisöö 3.-5. klassile"
KOOLI NIMI: Türi Põhikool
EDULOO ESITAJA: Merit Puna  
EDULOO JUHENDAJA: Anneli Talviste
KLASS/VANUSERÜHM: 3.-5. klass
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: November 2015- aprill 2016
TEGEVUSE EESMÄRK:
• arendada osalejate esinemis- ja funktsionaalset lugemisoskust läbi mängude
• arendada korraldajate ja osalejate meeskonnatöö oskust
• saada ürituse korraldamise kogemus
TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS:
Ettevõtmise viisid läbi 8. klassi tüdrukud Helena Soovik ja Kadi Tamm. Idee sündis koostöös õpetaja Anneli Talvistega.
Lugemisöö toimus 1. aprillil algusega kell 19.00. Osalejaid oli 39 (igast klassist sai maksimaalselt registreerida 5 õpilast)
Kõigepealt oli osalejatel võimlik tutvuda raamatutega, mida lugema hakatakse ning registreerida end meelepärasesse lugemistuppa.
Tubasid oli kokku 7 ning valikus olid järgmised raamatud:
1) Andrus Kivirähk „Karneval ja kartulisalat"
2) Andrus Kivirähk „Oskar ja asjad"
3) Anne Fine „Minu ema on võimatu"
4) Chris Riddell Ada Goot ja kummitushiir
5) Ilmar Tomusk „Digipöörane kool"
6) Marit Nicolaysen „Sven ja rott suvelaagris"
7) Mika Keränen „Küttepuuvargad"
Arutati läbi reeglid, millest tuleb öö jooksul kinni pidada, et ettevõtmine õnnestuks. Seejärel suunduti lugemistubadesse lugema. Igas toas oli keskmiselt 5 õpilast. Õpilased lugesid kordamööda. Kus üks pooleli jäi, sealt jätkas teine. Igas lugemistoas oli ka n-ö vaatleja, kes toetas õpilaste tegevust ning tegi nendega aeg ajalt virgutuspause.
Peale kahetunnist lugemist koostati oma rühmaga raamatut tutvustav plakat ning lepiti kokku, kuidas seda teistele esitleda. Plakati eesmärgiks oli võimalikult hästi edasi anda loetud raamatu sisu. Enne plakatite esitamist oli pannkoogi ja tee paus. Seejärel tutvustas iga meeskond enda poolt loetud raamatut, valiti lemmik plakat, mängiti Kahoot mälumängu ja orienteeruti pimedas koolimajas. Orienteerumise ülesanded olid samuti seotud raamatutega. Võitluste parimad said premeeritud väikeste auhindadega. Õhtu/öö lõppes ühise filmi vaatamisega.
Hommikune äratus oli kell 7.45, tehti kokkuvõte lugemisööst, täideti tagasiside lehed ning iga osaleja sai mälestuseks tunnistuse lugemisööl osalemise eest.
PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: lapsevanemad
Partneri panus: võimaldasid osaleda lugemisööl
Partneri kasu: Laps omandas uusi teadmisi
Partner nr 2: haldusjuht
Partneri panus: ühekordsete nõude võimaldamine, klassiruumide jaotus, ööbimise võimaldamine
Partneri kasu: õppetegevuse toetamine
Partner nr 3: Kokad koolisööklas
Partneri panus: Söökla kasutamise võimalus, pannkoogid ja tee õhtusöögiks
Partneri kasu: õpilasürituse toetamine
Partner nr. 4: Raamatukoguhoidja
Partneri panus: raamatute laenutamine
Partneri kasu: laste lugemisharjumuse toetamine
Partner nr. 5: klassijuhatajad
Partneri panus: üritusest huvitatute väljaselgitamine, infolehtede edastamine lapsevanematele ning vajaliku info jagamine, õpilaste registreerimine üritusele
Partneri kasu: õppetegevuse toetamine, motiveeritud õpilased
Partner nr. 6: kooli direktor
Partneri panus: kooli ruumide kasutamise ja ööbimise võimaldamine
Partneri kasu: motiveeritud õpilased, õppetegevuse toetamine, ürituse õnnestumine
Partner nr. 7: huvijuht
Partneri panus: suhtlemine söökla töötajatega, haldusjuhiga, auhinnad, kooli heli- ja videotehnika kasutamise võimaldamine
Partneri kasu: uus, huvitav ja hariv üritus lastele
Partner nr 8: kooli sekretär
Partneri panus: vajaliku materjali (töölehed, kuulutused) printimine
Partneri kasu: õpilasürituse toetamine

 

 

Toimetaja: REELIKA LEPIK