Järva-Jaani Gümnaasium
Kursuste raames toimusid TÜ õppejõududega loengud ja õppepäevad Pärnus  ja  kevadel Järva-Jaanis. Õppejõudude kanda oli igast kursusest 20 tundi ehk kokku 80 tundi. Praktilised tegevused, seminarid  ja iseseisva  töö kontrollimine  toimus Järva-Jaanis, kuna olen lõpetanud giidide koolituse ning teen kohapeal ka ise eksursioone.  4x 15 tundi olid erinevad tegevused õpilastega, sh info otsimised ja harjutuste tegemised, eksamiks valmistumine ja ekskursiooniplaani koostamine koos teabe hankimisega jms. Loe edasi.

Koeru Keskkooli 15. tantsuetendus Kadunud Sünnipäev
27. novembril toimus Koeru Keskkooli 15. tantsuetendus nimega Kadunud Sünnipäev. Tantsuetendus on aastatega muutunud väga suurejooneliseks ja kogukonna lemmikuks ürituseks. Võimaluse kaasa tantsida said kõik kooli õpilased, vilistlased ja õpetajad. Etenduse valmimine võttis palju aega ja energiat. Tihedalt tegid koostööd õppealajuhataja (stsenaarium, lugu), kehalise kasvatuse õpetaja ja ringijuht (etenduse liikumine, üles ehitus) ja kunstiõpetaja (lava, kostüümid, etenduse välimus). Etenduse valmimine oli pidev töö ja on kindlasti kooli jaoks suursündmus. Loe edasi.

Paide Ühisgümnaasium „Loodusega silmitsi"
Tegevuse laiem eesmärk oli loodusteema kaudu korrata õppeaasta vältel omandatud ilukirjanduslikku (kujundlikku) keelekasutust, avardada suhtumist loodusesse. Kitsam eesmärk oli õppida tundma miniatuuri kui viimistletud sõnastusega meeleolupilti ning luua ise üks selline teos. Loe edasi.

Türi Põhikool  „Lugemisöö 3.-5. klassile"
Ettevõtmise viisid läbi 8. klassi tüdrukud Helena Soovik ja Kadi Tamm. Idee sündis koostöös õpetaja Anneli Talvistega. Lugemisöö toimus 1. aprillil algusega kell 19.00. Osalejaid oli 39 (igast klassist sai maksimaalselt registreerida 5 õpilast). Kõigepealt oli osalejatel võimlik tutvuda raamatutega, mida lugema hakatakse ning registreerida end meelepärasesse lugemistuppa. Loe edasi.

Türi Põhikool- Taaskasutusnädal ehk TASKA on õpilaste lemmik
Igal õppeaastal korraldatakse TASKA ehk Türi Põhikooli taaskasutusnädal: varakult mõeldakse välja teema ja taaskasutatav materjal (klassid koguvad ja teevad sellest ka ühise loovtöö-praktilise eseme näitusele). Nädala jooksul toimuvad vahetunni-töötoad, näitus, taaskasutuse moesõu, plakatikonkurss, kooli külastavad temaatilised külalised jms). Loe edasi.

Türi Ühisgümnaasium- TÜG-laste gümnaasium
Kuna meie kooli arengukavas on üheks eesmärgiks kujuneda kogukonnakooliks, siis oli meie sihiks tuua kogukonda tegevusi, mis liidavad erinevaid vanusegruppe. Loe edasi.

Heategevuslik jõulukontsert „Magusad soovid" Väätsa Rahvamajas
Suuremaid heategevuslikke ettevõtmisi on Väätsa koolis olnud varem üsna vähe. Seekord sündis 8.klassi õpilasel Anette Orusalul mõte korraldada ise jõulukontsert ja lisada sellele heategevuslik suund. Mõtte sünnile aitas kaasa vajadus sooritada loovtöö. Loe edasi.

Türi Lasteaed "Tervislik toit tuleb põllult ja aiast"
Aedviljade ja nende kasulikkuse tundmaõppimine, aedviljade kasvatamine, köögivilja suurtootmistega tutvumine, tervislike toitude valmistamine, nende teadlik tarbimine ja selle kogemuse jagamine kodus. Loe edasi.