24.01.17

EDULOO PEALKIRI: Heategevuslik jõulukontsert „Magusad soovid" Väätsa Rahvamajas
KOOLI NIMI: Väätsa Põhikool
EDULOO ESITAJA: Anneli Mand
EDULOO JUHENDAJA: Anneli Tumanski                           
KLASS/VANUSERÜHM: 8.klass
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 1.oktoober – 17.detsember
TEGEVUSE EESMÄRK: Arendada õpilaste organiseerimisvõimet  ja ettevõtlikkust. Anda kogemus kultuurilise ürituse korraldamiseks planeerimisest teostuseni. Koguda kooli jõulupeoga rahalist toetust kohalikule eakatekogule.
TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Suuremaid heategevuslikke ettevõtmisi on Väätsa koolis olnud varem üsna vähe. Seekord sündis 8.klassi õpilasel Anette Orusalul mõte korraldada ise jõulukontsert ja lisada sellele heategevuslik suund. Mõtte sünnile aitas kaasa vajadus sooritada loovtöö.
Järgnevalt Anette kirjeldus oma tegevuse käigust:
„Rääkisin juhendaja ja huvijuhiga peo toimumise asukohast ja ajast, seejärel andsin õpetajatele ja õpilasesindusele infovahetundidel teavet jõulupeo kohta. Stsenaariumi koostamiseks palusin klassijuhatajatel koos klassiga välja mõelda klassi jõulupeo kava üks number.
Kui info käes, asusin vahetekste lisama, kasutades teemakohast kirjandust. Samal ajal kujundasin ja panin üles reklaamplakatid.
Valisin jõulupeo õhtujuhid. Heli ja valguse osas leppisin kokku rahvamaja juhatajaga, otsustasime heli- ja valgustehnika kasutuse. Heategevuslik jõulupidu toimus 17.detsembril 2015.aastal Väätsa rahvamajas. Jõulupeo pilet oli külalistele 2€, samuti said külalised ka annetada. Esinesid klassid, koorid ning Päikesekiire rühma lapsed lasteaiast. Esitati näidendeid, luuletusi, laule, rahvatantse. Laulsid solistid erinevatest klassidest ning mudilaskoor, mängiti pillilugusid flöödil ning plaatpillidega, anti üle Väikese Heateo  preemiad. Jõulupeolt ei puudunud ka jõuluvana, kelleks oli lapsevanem Raid Saar.
Jõulupeol oli avatud kohvik, kuhu koostöös kodutütardega küpsetati endavalmistatud pirukaid. Kohvikut toetas saiakestega ka ettevõte Euroleib.
Jõulupeol koguti piletitulu ja annetustega 230 eurot, mis anti üle Väätsa eakatekodule. Kuna eakatekodu juhataja ei saanud jõulupeole tulla, viisin peo peakorraldajana kingituse ise Väätsa eakatekodusse."
Peol osales palju selliseid inimesi, kes tulid noorte esinemist vaatama ja soovisid piletiga eakaid toetada. Sündmusest liigutas inimeste südameid ja sellest kirjutas ka kohalik leht. Kindlasti oli see kogukonda siduv ja osalenud asutusi lõimiv üritus.
PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr1: Väätsa Rahvamaja
Partneri panus: suure saali kasutusvõimaluse andmine; rahvamajast  inimene, kes tagas helitehnika ja valguse töö.
Partneri kasu: rahvamajas toimus suur üritus täis saalile (u 2in)
Partner nr 2: lapsevanemad
Partneri panus: saatsid kitarril paari laulu, üks kehastas jõuluvana
Partneri kasu: esinesid külalistena VPK jõulupeol, koostöö lastevanemate ja kooli vahel sai nähtavamaks
Partner nr 3: Väätsa Lasteaed
Panus: lasteaia vanem rühm esines laulunumbritega
Kasu: rühm sai esinemiskogemuse suuremal üritusel, kui nende omas majas ja tundis end juba koolilaste hulgas
Partner nr 4: Euroleib
Panus: varustasid kohvikut tasuta pirukatega
Kasu: said oma tooteid reklaamida
Partner nr 5: Kodutütarde Järva maleva Väätsa rühma liikmed
Panus: tegeles kohviku tööga
Kasu: said ettevõtluskogemuse, suhtlesid külastajatega jne
Partner nr 6: Väätsa Eakatekodu
Panus: andis teada, millise kingi võiks kogutud summaga teha, kuidas see üle anda
Kasu: kontserdil kogutud 230 eurot läheb eakatele ilmselt pleedide ostuks kirja

Toimetaja: REELIKA LEPIK