EDULOO PEALKIRI: „Seinad, mis mäletavad"
KOOLI NIMI: Paide Ühisgümnaasium
EDULOO ESITAJA: Kätlin Merisalu
EDULOO EESTVEDAJA: Mia Laurel Viilup
KLASS/VANUSERÜHM: 1.-12.klass
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 12.02.2018-06.06.2018

TEGEVUSE EESMÄRK: Eesmärk: Soovisime Paides toimuvale koolide ümberkorraldusele tähelepanu pöörata. Tänavu lõpetab Paide linnas tegutsemise kaks kooli, neist Paide Ühisgümnaasiumi hoone lammutatakse. Õpilased soovisid enne koolimaja lammutamist koguda kokku Paide Ühisgümnaasiumiga seonduvad mälestused koolimaja seintele, et vana maja väärikalt ära saata ja meenutused jäädvustada. Nii sündis õpilasesindusel idee- jäädvustada mälestused seintele seinamaalingutena.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Projekti „Seinad, mis mäletavad" raames kanti Paide Ühisgümnaasiumi seintele kokku 65 mälestust ehk seinamaalingut,  autoriteks 1.-12. klasside õpilased, lapsevanemad ning kooli töötajad. Tehtud tööd jäädvustati fotodele,  nendest koostati mälestuste raamat ning virtuaalnäitus. Kaks tööd, Janely Arusoo „Logod, mis räägivad siiani" ja Anastasia Tinyakova „Male, kui kooli sümbol" kingime Paide Ühisgümnaasiumi asemele kerkivale uuele koolile mälestuseks ja need kanti vineerplaatidele. Projekt valmis "Nopi Üles" toel. Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi "Nopi Üles" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

PARTNERITE KAASAMINE:
Kätlin Merisalu, huvijuht- õpilasesinduse toetaja idee väljatöötamisel Kersti Viilup, lapsevanem – õpilasesinduse ja õpilaste toetaja projekti elluviimisel
Õpilased,  1.-12.klass – kavandite välja töötamine ja esitamine, kavandite kandmine seinale
Klassijuhatajad – õpilaste toetamine seinamaalingute tegemise protsessis
Germo Aabla, Paige Gümnaasiumi õpilane – seinamaalingute jäädvustamine fotodel
Kuma – raamatu kujundamine ja trükk
Ründo Mülts,  Paide Ühisgümnaasiumi vilistlane ja Järvamaa muuseumi teadusjuht- ülevaade koolivõrgu kujunemisest Paide linnas mälestuste raamatusse
Damaris Ly Tambla ja Kaarel Vene, Paide Gümnaasiumi õpilasesinduse liikmed- arvamuslugubrious seinamaalingute projektist mälestuste raamatusse
Paide Ühisgümnaasiumi vilistlased – kirjatükid kooliga seotud mälestustest
OÜ Vaaros ja Espak – värvide ja muude vajalike vahendite soetamine