Arenguprogrammi teemad ja ajakava

 

I moodul keskendub juhile endale ja on oluliseks sissejuhatuseks tervele arenguprogrammile.
Koolitajaks: Maiko Kesküla ja Signe Jäetma
Toimub: 01.03.2018

1.Sessioon - Juhtide arenguprogrammi sissejuhatus - Programmi eesmärkide ja moodulite tutvustus. Isiklike eesmärkide seadmine programmiks. Isikliku arengukava loomine - iga osaleja teeb endale isikliku arengukava plaani, mida täiendatakse igas moodulis igal kohtumisel.
2. Sessioon – Kuidas kaasata inimesi enda ümber.
3. Sessioon -  Milline on strateegiline plaan – Mis takistab lahenduseni jõudmast?

 

II moodul keskendub põhiküsimusele, kuidas mõelda on teenus läbi algusest lõpuni. Teenusedisain.
Koolitajaks: Jane Oblikas ja Rasmus Pedanik
Toimub: 15.03.2018

Teenusedisain – teenusedisain organiseerib ühingu tegevused sihtgrupi vaatepunktist lähtuvalt. Eesmärk on pakkuda positiivset kogemust igas punktis, kus ühing oma sihtgrupiga kohtub. Koolituspäev Jane Oblikaga lahkab kogu teenuse teekonda algusest lõpuni.

- Vabaühenduste teenuste eripärad ja väljakutsed

- Kasutajakeskse disaini meetodid ja tööriistad

- Persoona loomine

- Klienditeekonna kaardistus

 

III moodul keskendub vabaühenduste kommunikatsioonile

Koolitajaks: Katerina Danilova
Toimub: 12.04.2018

Kommunikatsioon  - selles koolitusmoodulis räägime nendest lihtsatest asjadest, mida tuleb regulaarselt teha, et oma sõnumitega pidevalt sihtgruppideni jõuda.

-  Sõnumiseadmise põhitõed (tekst, esinemine, lugude rääkimine)

-  Sõnumite planeerimine - millal, mida ja kus öelda ja kes ütleb?

-  Sisekommunikatsioon – kuidas töötab päriselus põhimõte nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik? Puudutame ka levinud sisekommunikatsiooni kanalite toimimist ja parimat kasutamist – nagu näiteks koosolek, skype ja Facebooki kanalite kasutamist, infolistide efektiivsust jms. See kuidas oma organisatsiooni inimeste vahelist suhtlust korraldada on muutunud paljude ühingute jaoks üheks põletevamaks küsimuseks.

 

IV moodul on õppereis Võrumaa vabühendsute tegevustega tutvuma

Toimub: 10.05.2018

Asukoha valikul lähtume osalejate arvust ning soovist.

 

V moodulis võtame kokku kogu arenguprogrammi. Keskendume rahastusvõimalustele ja projektijuhtimisele.
Koolitaja: Maiko Kesküla
Toimub: 14.06.2018

1. Sessioon - Moodulite kokkuvõte ja tagasiside. Igaüks sõnastab ja annab tagasisidet iga mooduli tulemuste kohta vastavalt eelnevalt sõnastatud vajadustele ja ootustele. Lahtistele küsimustele vastamine ja arutelu.
2. Sessioon - Isikliku arengukava kokku kirjutamine - eesmärkide ja tegevuste sõnastamine. Võimalusel endale arenguprogrammist superviisori või mentori leidmine, kellega seatud eesmärke regulaarselt läbi arutada.
3. Sessioon - autasustamine