MTÜ Arenguprogrammi üldine kokkuvõte

Maakonna vabaühenduste juhtide arenguprogramm

 

Kodanikuühiskonna arengukava aastateks 2015-2020 toob välja ühe peamise probleemina jätkuva vajaduse tegeleda vabaühenduste tegutsemisvõime ja finantssuutlikkuse arendamisega. Sellepärast ongi juhtidele mõeldud vabaühenduste arenguprogramm ellu kutsutud, et seda kitsaskohta lahendada.

Arenguprogrammi eesmärk on maakonnatasandil tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud juhtimisvõimekus ja -kompetents organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel.

Arenguprogrammi ellukutsuja ja rahastaja on Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

2019. aasta programmiga tutvu klikkides vasakul menüüs linki Arenguprogrammi 2019
või terviktekstina
: KOGU PROGRAMM

2019. aasta programm on lõppenud. KOHTUMISENI UUEL AASTAL!  

Taive Saar