Arenguprogrammi ajakava ja teemad

 

I moodul keskendub juhile endale ja on oluliseks sissejuhatuseks tervele arenguprogrammile.
Koolitaja on Maiko Kesküla
Toimub 12.01.2017

1. Sessioon - Juhtide arenguprogrammi sissejuhatus - Programmi eesmärkide ja moodulite tutvustus. Isiklike eesmärkide seadmine programmiks. Isikliku arengukava loomine - iga osaleja teeb endale isikliku arengukava plaani, mida täiendatakse igas moodulis igal kohtumisel.
2. Sessioon - Isikliku analüüsi metoodika ja reflektsioon - Õpime tundma peamisi eneseanalüüsi metoodikaid ja võimalusi kuidas meeskond võib olla iga liikme arengu toeks ja abiks. Isiklikust arengust algab ka inimese tegutsemismotivatsioon, mis on omakorda ühingute tegutsemissuutlikuse aluseks.
3. Sessioon - Juhi väljakutsed ja roll - Selles sessioonis lammutame kõigepealt maha vana ja klassikalise juhtimisvõtete dogmad ja ehitame üles kaasamisele, meeskonnaliikmete arengule ja vastutusele rajatud juhtimisvõtted. Kuidas juht võib luua keskkonna, milles inimesed oskavad ja tahavad pühenduda.

II moodul keskendub vabaühenduse majandustegevusele.
Koolitaja on Alari Rammo
Toimub 26.01.2017

Teemad:

- maksustamise alused ja põhimõtted – käibemaks, tööjõumaksud, erisoodustused
- maksusoodustused vabaühendustele – tulumaksusoodustustega ühingute nimekiri
- kingitused, annetused, tooted-teenused – omatulude kogumise viisid, nende maksustamine
- kulude maksuvaba hüvitamise viisid – transport, side, toitlustus jmt
- raamatupidamise korraldamine – finantsplaneerimine, e-arved, e-arveldaja

III moodul keskendub vabaühenduste strateegilisusele ja ühenduste liikmetega seotud teemadele.
Koolitaja on Eimar Veldre
Toimub 10.02.2017

Kuidas olla strateegiline, eesmärkide seadmine ja tegevuste kavandamine ning tulemusteni jõudmise teed. Üheskoos leiame vastused küsimustele, et miks meie ühing on olemas, kelle ja mille nimel me tegutseme ning mis on meie panus kogukonna ja ühiskonna hüvangusse; - kuidas liikmetest saab meeskond, liikmete kaasamise eesmärgid ja viisid, liikmete värbamine, juhtimine, arendamine ja innustamine. Arutleme ühenduse demokraatia üle ja jagame ja hindame erinevaid juhtimise ja eestvedamise kogemusi.

IV moodul keskendub ühenduste kommunikatsioonile ja vastab küsimusele "Kuidas oma tegevusega silma paista?"
Koolitaja on Piret Jaaks
Toimub 03.03.2017

Koolitus keskendub kommunikatsiooni erinevatele aspektidele: sidusgruppide ja sihtgruppide kaardistamine, sõnumi leidmine ja selle edastamine. Ehk siis lühidalt vastab küsimusele: "Kuidas oma tegevusega silma paista?"

Kuidas ajakirjandus toimib ja valib uudiseid?
Mis on uudisväärtuslik lugu?
Kuidas kirjutada pressiteadet?
Milliseid meediakanaleid valida?
Mis on sotsiaalmeedia ja milleks see hea on?
Kuidas ajakirjanikega suhelda?

V moodul keskendub juriidilistele teemadele.
Koolitaja on Alari Rammo
Toimub 23.03.2017

Teemad:
• lepingud töötajatega, projektides ja vabatahtlikega
• organite töö korraldamine, kohustused, vastutus, tasustamine ja vormistamine
• dokumenteerimine – sisekorraeeskirjad, tööohutus, protokollid, aruanded, arhiveerimine
• muu oluline – riigihanked, autoriõigused, huvide konflikt ja korruptsioon vabaühenduses

VI moodulis õpime oma vabaühenduse mõju hindama.
Koolitaja on Jaan Aps
Toimub 07.04.2017

Kelle jaoks ja kuidas maailm paremaks paigaks muutub? Koolitusel uurime praktiliste harjutuste kaudu oma tegutsemise tulemuste ja mõju eesmärgistamist, kaardistamist, analüüsi ja kommunikatsiooni. Boonusena on võimalik tutvuda veebipõhise õppekeskkonnaga Maailmamuutjad.ee. Soovi korral saavad osalejad seda ka peale koolitust kasutada. Osalemise väärtuse suurendamiseks saadetakse registreerunutele väiksemahulise ettevalmistusülesande.

VII moodulis võtame kokku kogu arenguprogrammi.
Koolitaja: Maiko Kesküla
Toimub 05.05.2017

1. Sessioon - Moodulite kokkuvõte ja tagasiside. Igaüks sõnastab ja annab tagasisidet iga mooduli tulemuste kohta vastavalt eelnevalt sõnastatud vajadustele ja ootustele. Lahtistele küsimustele vastamine ja arutelu.
2. Sessioon - Isikliku arengukava kokku kirjutamine - eesmärkide ja tegevuste sõnastamine. Võimalusel endale arenguprogrammist superviisori või mentori leidmine, kellega seatud eesmärke regulaarselt läbi arutada.
3. Sessioon - lahtine menüü vastavalt osalejate soovidele - organisatsiooni arengust, inimeste juhtimisest jne.