EDULOO PEALKIRI: Õppimine koos kogukonnaga
KOOLI NIMI: Albu Põhikool
EDULOO ESITAJAD: Maie Rambi ja Tiia Mänd
EDULOO EESTVEDAJA: Tiia Mänd
KLASS/VANUSERÜHM: I-IX klass
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 2016/17 -2017/18 õa

TEGEVUSE EESMÄRK:

  • Õpilasekeskne lähenemine- nende ideede ja soovidega arvestamine ja ühise meeskonnana õppetegevuste elluviimine;
  • Ettevõtlikkuse toetamine-õpilaste  algatusvõime ja protsessijuhtimise toetamine;
  • Kooli ja kogukonna sidumine- paikkonna identiteedi kasvatamine, kogukonna väärtuste ja kohalikku potentsiaali kasutamine õppetöö huvitavamaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Kogukonnaga koos õppides toimus palju erinevaid ebatavalisi tunde. Väike valik kokkuvõttest, kuidas iseloomustavad õpetajad ja õpilased neid toredaid koosõppimise ja –tegutsemis päevi. Ajalootund Kassiaru keraamikakojas, õpetaja Kaja Kraav: „Kuuenda klassi õpilastel oli tore võimalus ajalootunnis õpitud teadmised muinaseestlaste keraamikast praktiliselt järele proovida. Selle tulemusena valmisid õpetaja Kairit juhendamisel muinasaegsed kamm- ja nöörkeraamikas kausid." Regina Ubaleht jagas õpilastele praktilisi näpunäiteid tervisliku toidu osas. Õpilased tõid välja järgmisi mõtteid: „Tervislikult toitumine ei tähenda seda, et peaksid ainult köögi- ja juurvilja sööma. Olemas on palju erinevaid ja häid toite, millest saab tervislikult kõhu täis. "Aitäh Reginale! „Kogukonna avatud kooli päeval" andsid tunde kogukonna liikmed: vallavanem Tiina Oraste, ettevõtlik ja aktiivne kogukonna liige Aune Suve-Kütt, ettevõtjad Hirvo Rannu, Eleriin Luuk ja Kristiina Oprištšenko. Kõige enam rõhutati: „Hoidke oma kogukonda ja hinnake seda, mis on teie ümber. Hoidke oma vanemaid, olge iseseisvad, ettevõtlikud ja julged." Elamus- ja ellujäämismatkal õppisime tegema tarpi, nüüd teame kuidas üksi metsa ära eksides hakkama saada, kuidas peavari teha ja mida süüa. „Õppisime kõike ise tegema ja teiste eest vastutama. Peab ütlema, et see oli päris raske," andis olukorrale hinnangu Marten. Vargamäe kirjandustunnid olid väga teistmoodi, näitlemine tundub alguses hirmus aga pärast lahe. Õpilaste meelest on õppimine muutunud huvitavamaks ja mitmekülgsemaks. Lapsed ootavad selliseid tunde väga. Juba avaseminaril olid õpilasesinduse liikmed põnevil, et rutiinivabad ja teistmoodi õppemeetodid on koolis tulemas. Kõik osapooled õpilased, õpetajad, partnerid on saanud väärtuslikud koostöökogemused kooli ja kogukonna vahel, nii õppimises kui õpetamises. Oleme avatumad, ettevõtlikumad, paindlikumad, loovamad.

PARTNERITE KAASAMINE:

  • MTÜ Kassiaru V.U- ajaloo ja kunstiõpetuse tunnid ajaloolise Kassiaru talu keraamikakojas 1.-3. kooliaste
  • SA A.H. Tammsaare muuseum Vargamäel- Mängulised ja huvitavad kirjandus ja ajalootunnid kõigile klassidele muuseumis
  • OÜ Hunting Grupp- Jäägri Villa- arendus-, ava- ja lõpuseminarid koos õpilasesinduse, hoolekogu ja aktiivsete kogukonna liikmetega. „Tervisliku toidu kooli" 2. ja 3. kooliaste- tundide läbiviimine toitumisnõustaja poolt
  • OÜ Tammsaare Matkakeskus- 2 koolipäeva kestnud kogu koolipere seiklus- ellujäämis- ja mõtlusmatk Kõrvemaal peakorraldaja
  • Õpilasesindus ja aktivistid- ideede algatajad,  meeskondade ja õpilaste juhid erinevate tegevuste  läbiviimisel
  • Õpetajad (klassiõpetajad, eesti keele, ajaloo, inimeseõpetuse, keemia, loodusõpetuse, karjäärikoordinaator) oma ainevaldkondade lõimitud tegevuste väljatöötajad ja vajadusel õpilaste juhendajad.