29.06.19

Järvamaa vabaühenduste arenguprogramm 2019

Programm on lõppenud. Uute kohtumisteni aastal 2020!

Programm enesearengust huvitatud mittetulundusühingute juhtidele ja liikmetele!

Arenguprogramm koosneb neljast osast (kuuest koolituspäevast), igal osal oma eesmärk, sisu ja koolitajad.

Tagatud on koolitajad, ruumid, õppematerjalid, kohvi- ja söögipausid.

Igal moodulil on omaosaluse tasu, kaaslasega koos tulles, on hind soodsam.

I osa (toimunud)

15. veebruaril, kell 13.00 – 17.00 Paides

Sihtide seadmise oskus – õpetlikud kärajad

Kuidas seada sihte ja kaardistada arenguvajadusi?

Sisu: Kolmetunnine Järvamaa vabaühenduste kohtumine, kus arusaamade ühtlustamine ja uute teadmise omandamine käib käsikäes.

Osalejad omandavad koolitaja käe all probleemide analüüsimise mudeli ja loovad arenguvajaduste kaardistamise prototüübi. Muuhulgas sõnastavad Järvamaa vabaühenduste juhtide ootused, vajadused ja koostoime õnnestumise eeldused. 

Koolitaja Piret Jeedas.

Osalejaid kuni 15 inimest, omaosalus 10 eurot.

II osa (toimunud) 

16. ja  17. märtsil, mõlemal päeval 09.00 – 18.00 Paides

Kuidas olla lahenduskeskne, otsustusvõimeline, enesekindel ja motiveeriv juht, kes väärtustab nii ühingu toimimise tõhusust kui meeskonda kuuluvate inimeste väärtusi?

Kahepäevase koolituse käigus keskendutakse erinevatele juhtimise tööriistadele ja juhi ülesannetele. Käsitlemisele tulevate juhtimisteooriate täpne fookus selgub arenguprogrammi esimese koolituspäeva käigus.

Koolitaja: Evelin Verš, Indrek Simisker, Taive Saar

Osalejaid 10-15 inimest, omaosalus 25 eurot (kaks päeva kokku)
Koolitavad, inspireerivad, toetavad: Indrek Simisker, Evelin Verš, koordineerib Taive Saar.

III osa - (toimunud)

6. ja  7. aprillil Jõgevamaal

Teenuse arendamine ja turundus

Mis on oluline toodete ja teenuste arendamise ning turunduse puhul?

Koolituspäevadel võetakse läbi alljärgnevad teemad:

● Sotsiaalne ettevõtlus ning tasuliste teenuste osutamine kodanikuühendustes
● Toote või teenuse ärimudeli loomine, disain
● Klient, tema olemus, kliendi fookus ning profileerimine
● Kliendihaldus ja kanalid
● Hind ja hinnakujundus
● Turunduse aluspõhimõtted – turundusretseptsioon ning turunduse efektiivsuse hindamine
● Turundus virtuaalmaailmas ja lihtsaid lahendusi virtuaalturundusega alustamiseks
● Kuidas leida omale esimesi kliente.

Väljasõit ja kahepäevane õppemoodul annab lisaväärtusena võimaluse tutvuda võõrustava ning naabermaakonna vabaühenduse tegemistega, sest sündmus toimub on koos Lääne-Virumaa vabaühenduste arenguprogrammis osalejatega.

Koolitaja Rait Talvik

IV osa (toimunud) 

11. mai, Järvamaa Arenduskeskuses 

Kust ja kuidas küsida raha? Hindamine kui arengumeetod / kogemuskohtumine

Koolitus-praktikumil saab selgeks kuidas kirjutada projekti taotlust. Hästi sihitud eesmärgist, läbimõeldud tegevustest ning selgelt koostatud taotlusest peaks iga organisatsioon saama kindlustunde oma ideede elluviimiseks. Mida paremini raha jagajad aru saavad, milleks nende toetusi kasutatakse, mis selle tulemusena muutub, seda kindlamalt nad vabaühenduste tegemisi toetavad. Ehkki esmalt võib tunduda, et projekti kirjutamine on lihtne, võivad kõik, kes kunagi sellega on kokku puutunud kinnitada, et alguses tekib arusaamatuid hetki palju.

Koolitaja: Külli Vollmer, MTÜ Kodanikukoolitus

Kuidas mõtestada tehtut, sõeluda kasutegurit, anda tagasisidet ning planeerida tulevikku?

Viimase korra kogemuskohtumise eesmärk – tagasivaade õpitu vajalikkusele, tulevikuplaanide kaardistamine. Osalejad mõtestavad koolituse käigus varasemas arenguprogrammi õppeprotsessis saadud kogemusi, jagavad uute oskuste rakendamise muljeid, toovad välja eduelamused ja juba ilmnenud täiendavad arenemisvajadused. 

Osalejateks on arenguprogrammi I – III osadel osalejad ja teised huvilised.

ARENGUPROGRAMMIS OSALEMINE:

● Koolituspäevade toimumiskohad ja koolitajad avaldatakse koos igale osale osalejate registreerimise avamise teatega.

Programm on lõppenud. Uute kohtumisteni aastal 2020!

Lisainformatsioon: konsultant Taive Saar tel 5854 1770, taive[ät]jarva.ee, jarva.kovtp.ee

Toimetaja: TAIVE SAAR