VABAÜHENDUSTE ARENGUPROGRAMM 2020

 

 

SA Järvamaa Arenduskeskuse eestvedamisel viiakse 2020 ellu Järvamaa vabaühenduste arenguprogramm. Programm annab vajalikud teadmised omatulu teenimisest vabaühendustes ja oma toote või teenuse edasiarendamisest. Programm koosneb kuuest moodulist, millest neljas  käsitletakse erinevaid teemasid, üks moodul on planeeritud õppereisile ja üks kokkuvõtetele. 2020. aasta sügisel toimub mõju analüüs.

Kes saavad programmis osaleda?

15 vabaühendust, igast ühendusest 1 liige (juht või juhatuse liige), kokku 15 osalejat.

 • Järvamaal tegutsevad vabaühendused, kellel on oma teenus või toode või on seda alles loomas või kes soovivad seda edasi arendada või aktiivsemalt turundada.
 • Järvamaal tegutsevad vabaühendused, kes osutavad kogukonnale teenuseid.

Miks on programm vajalik?

Arenguprogramm aitab suurendada osalejate pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning ühenduste ettevõtlusaktiivsust. Saadud kogemustele tuginedes ollakse turul konkurentsivõimelisemad oma toodete või teenuste pakkumisega. Kindel omatulu teenimine võimaldab vabaühendustel luua töökohti või tõsta olemasolevatel töökohtadel loodavat lisandväärtust, annab ühendusele sõltumatuse oma põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks. Tänu teiste kogemusele suureneb osalejate julgus võtta riske, tegutseda konkurentsi olukorras. See vähendab tegevuste killustumist, aitab tuua töökohti kodule lähemal ning tagab ühenduse jätkusuutlikkuse.

Arenguprogrammi tegevused:

30. jaanuar kell 13.00 – 17.00 Sissejuhatus omatulu teenimisse „Vabaühenduse igapäevane majandustegevus läbi numbrite" Lektor Järvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Saima Piisner

Seminari fookuses on:

 • ühingu igapäevane majandustegevus,
 • omatulu teenimine,
 • kulude dokumenteerimine,
 • raamatupidamise korraldamine,
 • aruanded, eelarved ja prognoosimine.

14. veebruar kell 10.30-17.00 Tartu Loomemajanduskeskuses  tegevuste tutvustus ja „Kliendisuhete ja turunduse strateegiline planeerimine" (lektor Andres Kuusik)

27.mai kell 10.00-17.15 veebinar - „Kasutajakeskne toote/teenusearendus ja väärtuspakkumise kujundamine" (lektor Markko Karu). 

Koolituse keskmes on teadmiste hankimine kasutaja sõnastatud ja sõnastamata vajaduste osas ning disainiprotsessile omane iteratiivne ehk tsükliliselt õppiv ja täienev protsess, kus enda pakkumise täiendamine toimub lähtuvalt kasutaja tagasisidest.

Meie keskne huvi on teada saada, mis on kasutaja tehtavad tööd (jobs-to-be-done), milliseid hüvesid ja takistusi nad kogevad ning kuidas jõuda kasutajakeskse väärtuspakkumiseni.

Koolituspäeva käigus vaatleme tööriistu ja meetodeid kasutaja uurimisel, väärtuspakkumise kujundamisel ning selle testimisel.

Koolituspäeva tulemusel peaks osalejatel olema ülevaade kasutajakeskse toote/teenusarenduse metoodikast ning sisend edasiseks tegevuseks.

 

10. juuni -  Ühepäevane praktika Harjumaa vabaühenduses (väljasõit Paidest orienteeruvalt 9.00, tagasi jõuame orienteeruvalt 18.00).

Kogemuskohtumistel külastame Harjumaa edukaid ja omatulu teenivaid vabaühendusi.

Koostöös Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega on  koostatud külaskäigu marsruut:

 • MTÜ Kehra raudteejaam – Vabadussõja muuseum, seminariruum, kohvik – vana raudteejaama ruumid korrastati enda tarbeks.
 • MTÜ Ingver – kultuurisündmused, kontserdid, seminarid jms. Vanast ait-kuivatist korrastati omale ruumid.
 • Voose Päikesekodu – kõik on ökoloogiline ja Eesti toode.
 • Voose külaselts – mitmekülgse külaplatsi ja oma külamajaga – vana hoone külaseltsile antud, toimetab kui küla kultuurikeskus. Tuntud on Voose talispordipäevad.

25. august kell 10.00 - 15.15 "Kuidas kaasata inimesi (tegevusse, mida nad ei pea tegema)". Toimumise koht Eesti Jalgrattamuuseum (Pikk 9 Väätsa Järvamaa). Lektor Elmo Puidet 

Mooduli sisu:

 • Kaasamise head ja vead
 • Mõjutamise kunst
 • Miks vahel õnnestub ja vahel ei õnnestu
 • Kommunikatsioon eri vanuserühmades ja eri inimtüüpidega
 • Meeskonna edu tegurid

Koolitus on aktiivne (lühikesed loengusutsud vahelduvad ise mõtlemise ja gruppides arutamisega),

Saab teada natuke uut enda kohta (väike test) ja teiste kohta (natuke õpime uut ja natuke tuletame vana meelde).

            15.30-17.00 Tagasivaade õpitule, selle vajalikkusele, tulevikuplaanide kaardistamine. Juhitud taaskohtumine, kus kõik kursusel osalejad mõtestavad õppeprotsessis saadud kogemusi, jagavad esimesi kogemusi uute oskuste rakendamisel, toovad välja eduelamused ja juba ilmnenud täiendavad arenemisvajadused.

Arenguprogramm on mõeldud tervikuna ja vabaühenduste juhid/juhatuse liikmed võtavad osa kogu programmist. Koostöös Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa Arenduskeskustega toimuvad Tartu Loomemajanduskeskuse külastus, Rakveres Markko Karu seminar ja külaskäik Harjumaa vabaühendustesse.

Programmis osalemise viie päeva tasu on 50 eurot (kohvipausid, õppereisi toitlustuskulud), mis tuleb tasuda enne koolituse algust esitatud arve alusel.

 

Registreeru juba täna SIIN!

Lisainfo programmi kohta: Elo Öösalu, vabaühenduste konsultant, tel 58056658, elo@jarva.ee. Programmis osalejate arv on piiratud, olge nobedad! MTÜde arenguprogrammi läbiviimist toetab rahaliselt Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Väljasõitudele Tartusse, Rakveresse ja Harjumaale sõidetakse ühise transpordiga (koolituse tasu sisaldab toitlustust ja transporti). 

Lisamoodul:

Praktiline projektikrijutamise õpituba, lektor Karin Ratas

10.september 13.00-17.00  Ärklituba Pikk 38, Paide

Päevakava

13.45 – 17.00 Praktiline projektikirjutamise õpituba - projektikirjutamise ABC. Õpituba viib läbi Raplamaa vabaühenduste konsultant ja KOP hindaja Karin Ratas.