6.04.21

 

 

Kolme maakondliku arenduskeskuse (Järvamaa, Ida- ja Lääne-Virumaa) eestvõttel käivitatakse vabaühenduste ettevõtlikkuse edendamisele suunatud programmi, mille eesmärgiks on kodanikuühenduste suurem majanduslik iseseisvus ja tähtsus töökohtade loojana.

Üheks osaks programmist on ka vabaühendustes tegutsevate inimeste võimekuse kasvatamine ning ettevõtlusega tegelemiseks vajalike teadmiste ja kogemuste pakkumine. Nii on edaspidi näiteks maakondlike arenduskeskuste poolt korraldatavatele ettevõtluskoolitustele oodatud ka inimesed, kes soovivad oma head ideed realiseerida äriühingu asemel just kodanikuühenduses.

Lisaks muudele koolitusvõimalustele on spetsiaalselt antud programmi eesmärki ning vabaühendustes tegutsevate inimeste vajadusi silmas pidades loodud ka uus intensiivkoolitus formaat, kus inimesed saavad lühikese aja jooksul paralleelselt mitme juhendaja-konsultandi käe all oma idee arenduse ja meeskonnatöö oskused proovile panna ning teha esialgu turvalistes „laboritingimustes" korraliku arenguhüppe. Kahe päeva jooksul viiakse meeskondade teenused ja tooted uuele tasandile ning antakse ettevõtluse algatustele piisav hoog sisse, et need ka päriselt edukalt käivituksid.

Kuna edukad ettevõtmised eeldavad enamasti ikkagi tegutsemist meeskonnana, oodatakse ka koolitusele just nimelt meeskondi. Koolitusel saab osaleda vähemalt kahekesi kuni neljakesi. Kõik meeskonna liikmed, kes soovivad kogemuskoolitusest osa saada, ei pea veel täna olema konkreetse vabaühendusega seotud, kuid neil peaks kindlasti olema kindel soov ja tahtmine edaspidi kodanikuühenduse ettevõtlusideesse panustada ja see ka reaalselt käivitada. See koolitus ei ole disainitud ei noortele ega vanadele, ettevõtlustaustaga või -taustata inimestele, vaid eeskätt neile, kellel silm särab, on tahe ja 'särts', jonn ja sihikindlus midagi ära teha. Neile, kes tahaksid nüüd ja kohe tegutsema hakata, päriselt.

Koolituse kandev filosoofia on kohe tegutsema hakkamine, väledus, kiire õppimine, õppimine tegutsemise ja kogemuste omandamise käigus, õppimine oma vigadest. Koolitus on intensiivne, praktiline, pingeline, innustades inimesi tegutsema ja astuma kiirelt vajalikke järgmiseid samme, et ideedest saaksid teod ja reaalselt toimivad tooted ja teenused. Sellel koolitusel ei räägita pikki jutte ega peeta loenguid, ei kirjutata äriplaane või lihvita 'kuldmune' vaid pakutakse impulssi tegutsemiseks ja tuge ning nõu esmaste takistuste ületamiseks, mis väga sageli saavad ettevõtlusega alustamisel saatuslikuks.

 

Mis selle intensiivkoolituse tulemusel võiks juhtuda:

·         Eeskätt õpivad inimesed tundma iseennast ning ka oma meeskonnaliikmeid – nähakse paremini tugevusi ja nõrkusi, muutuvad selgemaks arenguvajadused (ning seeläbi ka siht edasise enesetäiendamise osas);

·         Koolituse läbinud inimesed on saanud komplekssema ülevaate ettevõtlusidee käivitamise kriitilisest ahelast – mis on tarvilik selleks, et luua minimaalselt toimiv toode või teenus;

·         Õpitakse ja harjutatakse väljakutsete kiiret lahendamist ja takistuste ületamist olemasolevate ressurssidega (ja piiratud aja jooksul) – täpselt nii, nagu see päris elus just ongi. Õpitakse kiiret tootearendust, teenusdisaini ja prototüüpimist;

·         Harjutatakse meeskonnatööd (ja seda aja surve tingimustes);

·         Saadakse uusi ettevõtluseks tarvilikke tööriistu oma 'riistakasti';

·         Õpitakse mõtlema kliendikeskselt – jälgima klienti, kuulama klienti, suhtlema kliendiga, kaasama klienti oma ettevõtluse arendamisesse;

·         Loodetavasti on just see koolitus selleks impulsiks, mis tõukab inimesed oma idee päriselt teoks tegema – aitab unistamisest, tegudele!

 

Kuidas koolituspäevad välja näevad ja mis seal sünnib:

Nagu mainitud, tulevad osalejad koolitusele 2-4 liikmeliste meeskondadena. Vähemalt üks meeskonna liige peaks olema seotud vabaühendusega, mille juures oma ettevõtlusideed soovitakse teostada. Teretulnud on nii suured kui väikesed ideed, nii teenuse kui tooteideed. Mida küpsem ja läbimõeldum on idee, seda parem (tegemist võib olla ka toote või teenusega, mis on juba mingil määral käivitunud, kuid mis vajab olulist edasiarendust-laiendamist vmt.).

Kõik meeskonnad tulevad koolitusele oma konkreetse ettevõtlusideega, mida nad soovivad arendada, mille nad on ette valmistanud ja mida nad on valmis 'kaitsma'. Kui tegemist on toote ideega, võib koolitusele kaasa võtta ka tootenäidiseid, toote prototüübi, teostamiseks vajalikku materjali, töövahendeid jmt. (nt. kui tooteideeks on rahvuslik käsitöö, võib kaasa võtta puulusika, puulusikate vestmiseks vajaliku materjali ning tööriistad; või nt. õmblusmasina ja tekstiili, millest saaks valmistada tootenäidiseid). Vajadusel konsulteeri koolituse korraldajatega. Soovitatav on kaasa võtta meeskonna peale vähemalt üks sülearvuti.

Koolitus algab sellega, et omavahel liidetakse 2 väiksemat meeskonda. Mõlemad meeskonnad tutvustavad vastastikku oma ettevõtlusideed, koos arutatakse mõlema idee tugevuste ja nõrkuste üle. Vastastikku tutvustatakse ka meeskonnaliikmeid ning valitakse (meeskondade endi poolt) kahest ideest välja üks, suurema potentsiaaliga ja tugevam, millega 2 päeva jooksul intensiivselt edasi töötatakse.

Kahe päeva jooksul saab meeskond hulgaliselt ülesandeid ja väljakutseid, mis suunavad ettevõtlusidee arendamist minimaalselt toimiva teenuse või toote prototüübi suunas. Lisaks tootearendusele tegutsetakse paralleelselt ka oma ettevõtmise strateegiaga, finantsidega ja turundusega. Kogu protsessi juhendavad ja toetavad kolm konsultanti-koolitajat ning lisaks panevad aeg-ajalt õla alla ka maakondlike arenduskeskuste konsultandid.

Koolitus stardib esimesel päeval algusega täpselt kell 11:30 ning lõppeb teisel päeval kell 16:00.

Meeskonna liikmete ettevalmistusele ei ole otseselt nõudeid, kuid soe soovitus on kasvõi mõnel meeskonna liikmel läbida mõni ettevõtluskursus või -koolitus või lugeda läbi ettevõtlusteemaline e-materjal või raamat.

Meie soovitused:

Lisaks võib sirvida:

Kasulik info MTÜ-dele

Kasulik info ettevõtluse kohta

Ettevõtlusega alustamine 

Raamat: "Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt". Autor Sirle Truuts (2019). Lisainfo

EAS Baaskoolituse videod: https://www.eas.ee/baaskoolituse-videod/

 

Osalustasu: omaosalus on 70€ (üks inimene, majutus 1 öö ja toitlustus Viiking SPA-s)

Toimumise aeg: 28.-29. mail 2021 Pärnus "Viiking SPA-hotellis"

Registreerimine koolitusele SIIN

NB! Osalejate arv on piiratud!

Kandideerimine laborisse on avatud 7. maini 2021

 

Koolitusseminari juhendajad-koolitajad:

Karen Jagodin on arhitektuuriajaloolane ja muuseumi professionaal, kellel on pikaajaline näituste meeskondade juhtimise ja kureerimise kogemus. Viimase suurema projektina valmis  mitmeid auhindu pälvinud 2019. aastal Eesti Meremuuseumi Paksu Margareeta püsinäitus, mille ekspojuhina rakendas Karen teenuste kujundamisel ja ekspositsiooni loomisel universaalse disaini ning ligipääsetavuse põhimõtteid. Erinevatele sihtgruppidele koosloomes väärtusliku sisu ja teenuste pakkumine on andnud olulisi kogemusi, mida Karen praktikuna heal meelel jagab. Hetkel töötab Karen okupatsioonide ja vabaduse muuseumis Vabamu juhatuse liikmena, kus tema vastutusvaldkonnaks on organisatsiooni strateegia ja teenuste kujundamine.

Liisa Mägil on ligi 15 aastane kogemus üritusturunduses, reklaami valdkonnas ja laiemalt turunduses erinevates organisatsioonides. See on andnud talle laialdase kogemuse ning oskuse luua ettevõtetele sobivaim turundusstrateegia ning tehnilised ja loovad lahendused nende elluviimiseks. Hetkel töötab Liisa Port Artur kaubanduskeskuse turundusjuhina ning ehtebrändi Bulldog jewelry kaasloojana.

Rait Talvikul on üle 20 aasta konsultandi- ja koolitajakogemust, sh. on Rait õpetanud mitmetes ülikoolides, teenusdisaini kursuseid viib Pärnu Kolledži juures Rait läbi ka praegu. Oma karjääri jooksul on Rait toetanud nii väikeste kui suuremate ettevõtete arengut (nt. Biotehnoloogia ja meditsiini ettevõtlusinkubaatori juhina), samuti on Rait tegelenud palju kodanikeühendustega ning nõustanud uute ettevõtete käivitamist. Raidi kompetentsid hõlmavad ettevõtluse erinevaid aspekte (sh teenuse- ja tootearendus, turundus, finantsplaneerimine); suhtlemispsühholoogiat ja erinevaid käitumuslikke oskusi; juhtimis-, kaasamis- ja motiveerimisoskusi; samuti projektipõhise töömudeli rakendamist erinevates eluvaldkondades. Täna tegutseb Rait Eesti Arhitektuurikeskuse juures teenuste- ja koolitusjuhi ülesannetes.

Lisainfot saad oma maakonna konsultandilt:

Ida-Virumaal, Marju Uustalu 5294111, marju.uustalu@ivek.ee 

Järvamaal, Elo Öösalu 58056658, elo@jarva.ee

Lääne-Virumaal, Kaoke Kärdi 58501250, mty@arenduskeskus.ee
  •  
  •  

 

Toimetaja: ELO ÖÖSALU