27.12.22

Jõgeva- ja Järvamaa vabaühenduste kahepäevane koolitus "Kuidas kirjutada edukat projekti?"

Ootame koolitusele mõlema maakonna vabaühendustes tegutsejaid, kel puudub või on vähene projektikirjutamise kogemus ja kes sooviksid saada teadmisi ja praktilisi oskusi projektide kirjutamisest.
Koolitus toimub 6. ja 18. oktoobril kella 10 – 17 Järvamaal Valgma külamajas

Õpime ja harjutame praktikas projekti koostamist: projektiidee kavandamist, eesmärkide sõnastamist, seoseid  projekti erinevate teemade vahel, väljundnäitajate ja tulemuste kirjeldamist, eelarve koostamist jne. Kindlasti räägime ka sellest, kuidas oma idee rahastajale sobivaks kirjutada.

Mõlema koolituspäeva järgselt antakse osalejatele praktiline kodutöö. Koolituse lõpuks on osalejatel täidetud näidistaotlusvorm, millele annab koolitusejärgselt soovi korral  tagasisidet maakonna MTÜ konsultant.

Koolituse viib läbi Annemai Mägi Interact OÜ-st.

Osalemistasu on 25 eurot (sisaldab mõlema koolituspäeva kohvipause ja lõunat).

Registreerimine kuni 30. septembri kella 16-ni või kuni koolitusgrupi täitumiseni:

Lisainfo  ja koolituskava  SA Järvamaa kodulehel ja JAEKi kodulehel.

Küsimuste korral võta ühendust:

  • Maile Kesküla, Järvamaa vabaühenduste konsultant,
    tel 5624 3839, maile@jarva.ee
  • Kersti Kurvits, Jõgevamaa vabaühenduste konsultant,
    tel 520 8423, kersti@jaek.ee 

Koolituse läbiviimist toetab rahaliselt Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Toimetaja: MAILE KESKÜLA