13.04.18

EDULOO PEALKIRI: Õpime Professionaalidelt
KOOLI NIMI: Koeru Keskkool
EDULOO ESITAJA: Laura Lepik
EDULOO EESTVEDAJA: Koeru Keskkooli õpilasesindus
KLASS/VANUSERÜHM: 1.-12. klass, õpetajad, vilistlased, lapsevanemad, projektist huvitatud inimesed väljastpoolt kooli keskkonda
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 28. august 2016 – 20. veebruar 2017
TEGEVUSE EESMÄRGID:
Tegevuse eesmärgid:
1.         Õpilaste õpihuvi ja motivatsiooni tõstmine;
2.         Õpilastele kogemuste andmine järgmistes valdkondades:
2.1.      Ürituse korraldamine;
2.2.      Professionaalidega kontakteerumine ja suhtlemine;
2.3.      Toetajate leidmine;
2.4.      Meediaga suhtlemine ja koostöö;
2.5.      Omaalgatuse teostamine;
2.6.      Turundusvaldkonnas tegutsemine;
2.7.      Disaini- ja meedia valdkonnas tegutsemine;
2.8.      Arvamuse avaldamine;
3.         Õpetajate motivatsiooni tõstmine;
4.         Õpetajatele uute ideede andmine ja julgustamine tundide teisiti läbi viimiseks;
5.         Aja planeerimise oskuse arendamine;
6.         Meeskonnatöö ja kogukonna tunde arendamine;
7.         Õpilastele vastutuse usaldamine ja õpetamine sellega toime tulema.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Projekti Õpime Professionaalidelt käigus tulid 6. veebruaril 2017. aastal Koeru Keskkooli tunde läbi viima 14 tuntud inimest.
Idee tekkis õpilasesinduse esimesel üldkoosolekul, arutledes erinevate õpetajate motivatsioonipuuduse üle. Olime juba ammu aru saanud, et tänapäevane kool keskendub õpilase arengule sama palju kui 200 aastat tagasi ja ei valmista meid eluks ette, vaid annab ainult teoreetilisi teadmisi. Ütlesime naljaga, et meil võiks füüsikat anda hoopis Mart Noorma, kuid poole aasta pärast tegime võimatuna tunduva idee hoopis reaalsuseks.
Projektis olid kaasatud õpilased 1. – 12. klassidest. Kõik õpilased, õpetajad ja uud huvilised said eelnevalt registeeruda vabalt valitud tundidesse. Võimalus tundidest osa võtta anti ka lapsevanematele, vilistlastele ja teistele kogukonna liikmetele. Kokku toimus 34 ainetundi. Projekti eestvedajaks oli Koeru Keskkooli õpilasesindus.

PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: Koeru Keskkooli personal
Partneri panus: Õpetajad aitasid õpilasi eelregistreerimisega, professionaalide vastu võtmisega ja erinevate korraldusülesannete täitmisega. Meie soovil osalesid nad ka ühes reklaamvideos.
Partner nr 2: Professionaalid, esinejad: Karl Kruuda, Mart Noorma, Mika Keränen, Märt Agu, Aleksei Turovski, Rita Rätsepp, Kaia Iva, Marina Kaljurand, Kerli Dello, Tõnis Lukas, Linnar Priimägi, Jaak Urmet, Kerli Dello, Kertu Jukkum.
Partneri panus: viisid läbi tunde
Partner nr 3: Pizzakiosk
Partneri panus: pakkus toetuse korras toitlustust korraldusmeeskonnale ja professionaalidele
Partner nr 4: E-piim
Partneri panus: tõi toetuse korras õpetajate toa snäkilauale erinevaid tooteid
Partner nr 5: SirLoin OÜ
Partneri panus: tõi toetuse korras õpetajate toa snäkilauale erinevaid tooteid
Partner nr 6: Vilistlane Merilin Sepp
Partneri panus: tuli kohale üritust üles pildistama
Partner nr 7: Koeru Projekt
Partneri panus: rahastas kahe professionaali soovitud transpordikulu maksmist ja snäkilaua katmist.
Partner nr 8: Meediapartnerid (Järva Teataja; Reporter; ERR, Kesk-Eesti Tre Raadio
Partneri panus: kajastasid ettevõtmist

Toimetaja: REELIKA LEPIK