EDULOO PEALKIRI: Sajandite aed
KOOLI NIMI: Koigi Kool
EDULOO ESITAJA: Tiia Piir
EDULOO EESTVEDAJAD: Tiia Piir  ja Velle Taraste
KLASS/VANUSERÜHM: 1.-9. klass
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 2014 a sügis ja kestab

TEGEVUSE EESMÄRK: Eesmärgiks on taimede ja kooliaia kaudu tugevdada mõisakooli ja kohaliku kogukonna vahelist sidet. idata õpilaste õpitulemuste parandamisele, keskkonnasäästlike hoiakute kujundamisele ning õpetada taimi tundma ja neid hooldama.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Koigi Kooli aial on pikk ajalugu mõisaaiast tänase kooliaiani. Koostöös Norra ja Eesti spetsialistidega koostati mõisa- ja taluaia taimede andmebaas ning loodi pärandtaimede kollektsioon.
Direktor Arvo Kangase juhtimisel rajasid õpilased aeda teerajad ja aedniku Helle Opivalovi juhendamisel kiviktaimla. Igal kevadel külvavad õpilased seemned kastidesse, pikeerivad, hooldavad ja istutavad taimed aeda. Kogu koolipere aitab aeda korras hoida, suvel on igal õpilasel aiatöö päev. Kohalik kogukond ja vilistlased on ka abiks.
Aeda kasutatakse aktiivselt õppetöös ainete lõimimiseks. Näiteks loodusainete raames kevadlillede tundmine ja kunstiõpetuses joonistamine, matemaatikas peenarde ümbermõõtude ja pindala arvutamine, abiks tahvelarvutid info otsimiseks.
Umbrohufestivali raames on toimunud õpilastele erinevad teemaüritused: 2017 aastal perma kultuuri ja 2018 aastal taaskasutuse õppepäev, mille raames valmisid putukatele väga erinevad hotellid. Aed on avatud vaatamiseks kõikidele külastajatele.

PARTNERITE KAASAMINE: Koigi vald (abi taimede ostmise rahastamisel).
Koigi kogukond, vilistlased, lapsevanemad (taimede muretsemine, teeradade jaoks killustiku hankimine, abiks tööde tegemisel).
Eesti Vabaõhumuuseum (kõige suurem abistaja taimede kohta ajastulise info hankimisel ja nõustamisel, abistasid ka raskemini hangitavate taimedega).
Tallinna Ülikool (tudengite koostatud projekt).
Norra poolelt Akershusmuseet avd. Gamle Hvam  (koos Eesti Vabaõhumuuseumiga nõustasid projekti).
Swedbank (heategevusprogrammi raames taimede istutamine).
Koigi Noortekeskus (noortekeskuse töö- ja puhkelaager aitab suviti aeda hooldada).