13.04.18

EDULOO PEALKIRI: Järvamaa põhikoolide I teaduskonverents - Loodus on lahe!
KOOLI NIMI: Peetri Kool
EDULOO ESITAJA: Kaidi-Ly Välb, huvijuht
EDULOO EESTVEDAJAD: Liisi Välb, ÕE president ja Karolin Kons, ÕE liige
KLASS/VANUSERÜHM: Järvamaa põhikoolide IV-IX kl õpilased
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 16.03.2017 (koos ettevalmistamise ja järeltööga dets 2016 - aprill 2017)
TEGEVUSE EESMÄRK: Tegevuse peamine eesmärk oli tuua teadus noortele lähemale ning muuta seda noorte seas populaarsemaks.
Tegevuste läbiviimise raames lõimiti erinevaid teadmisi ja oskusi järgnevates valdkondades: loodusõpetus, geograafia, botaanika, zooloogia, keemia, füüsika, töö- ja tehnoloogiaõpetus, mehhaanika, infotehnoloogia, matkatarkused ja looduses liikumine, astrofüüsika.
Käesoleva tegevuse elluviimine aitas kaasa „Peetri kooli arengukava 2015-2020" täitmisel järgnevalt:
- Õppetöö mitmekesistamine erinevate õppevormide kaudu – see aitab omakorda kaasa õpimotivatsiooni kasvule.
- Sidemete loomine teiste koolidega – Toetab sotsiaalsete oskuste arengut.
- Aineõpetajate vaheline koostöö – Koostöö tulemust aluseks võttes koostatakse ainekavad ning viiakse need ellu.
Samuti on see üheks osaks ning väljundiks õppekavade lõimimisel.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Idee korraldada Järvamaal põhikoolide õpilastele teaduskonverents – tuli Peetri kooli õpilasesinduselt. Õpilasesinduse liikmete töökoosolekud toimuvad igal nädalal. Ühiselt on sündinud visioon, milline võiks teaduskonverents välja näha ning mis on selle sisu. Noorte arvates on erinevad ettekanded vajalikud selleks, et omandada teadusvaldkonnas uusi mõtteid ning teadmiseid. Peeti oluliseks kuulata ekspertide ning oma ala asjatundjate ettekandeid. Samas teiste noorte innustamise võtmes  nähti ühe võimalusena ka seda, et kutsuda noori teadlasi või õpilasi teistest koolidest, kes on ise mõnes teadusprojektis või programmis osalenud ning kellel on juba  (loomulikult eakohane)  teadustöö kogemus olemas. Terve pikk päev ettekandeid läheb liiga üksluiseks, seepärast peeti oluliseks ka praktilisi töötube ning teadusteatrit.

PARTNERITE KAASAMINE:

Partner nr 1: Õpilasesindus
Partneri panus: pani paika konverentsi sisulise eripära ja eesmärgid, tegeles osalejate registreerimise ning kirjavahetusega, suhtles meediaga, tegeles päeva modereerimisega
Partner nr 2: Huvijuht
Partneri panus: toetas õpilasi nende tegevuses, sõlmis esinejatega kokkuleppeid
Partner nr 3: Füüsika õpetaja
Partneri panus: Valmistas ette ja viis läbi elektrialase töötoa; ostis õppe - ja tegevusvahendid; toetas tehniliste küsimuste lahendamisel nii saali ettevalmistamisel kui tegevuste läbiviimisel.
Partner nr 4: Ühiskonnaõpetuse õpetaja
Partneri panus: aitas korda pidada ning jälgis, et osalejad jõuaksid õiges vahetuses sööklasse ning hiljem ka bussi peale;  aitas sööklas nõusid pesta.
Partner nr 5: Kooli kokk
Partneri panus: korraldas oma igapäevatöö ümber ning võttis enda peale ka külalisesinejate ning naaberkoolide õpilaste toitlustamise.
Partner nr 6: Kareda Vallavalitsus
Partneri panus: Võõrustas konverentsi vallamaja suures saalis ning toetas  ruumide ettevalmistamisel ning hiljem koristamisel.
Partner nr 7: Tabivere PK loodusainete õpetaja ning IX kl õpilased
Partneri panus: valmistasid ette ning viisid läbi teadusteatri "Alkeemikute laboris".
Partner nr 8: Tallinna Botaanikaaia vanemaednik Heli Russak
Partneri panus: valmistas ette ja viis läbi töötoa taimede levimisest ning viljadest.
Partner nr 9: FIE Urmas Tartes
Partneri panus: valmistas ette ja viis läbi ettkande putukakogust kastis ning arvutis.
Partner nr 10: FIE Hendrik Relve
Partneri panus: valmistas ette ja viisläbi ettekande elust Antarktikas.
Partner nr 11: MTÜ Teeme Keemiat
Partneri panus: valmistas ette ja viis läbi teadusteatri ning demonstreeris jäätise ja mullijoogi tegemist vastava tehnoloogia abil.
Partner nr 12: Haridus- ja Teadusministeerium
Partneri panus: toetas ettevõtmist läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.
Partner nr 13: Peetri kooli õpilased ja õpetajad
Partneri panus: osalesid konverentsil ning said osa lõimitud õppepäevast.
Partner nr 14: Roosna-Alliku PK õpilased
Partneri panus: osalesid konverentsil ning said osa lõimitud õppepäevast.
Partner nr 15: Retla-Kabala kooli õpilased
Partneri panus: osalesid konverentsil ning said osa lõimitud õppepäevast.
Partner nr 16: Järva-Jaani gümnaasiumi õpilased
Partneri panus: osalesid konverentsil ning said osa lõimitud õppepäevast.
Partner nr17: Koeru keskkooli õpilased
Partneri panus: osalesid konverentsil ning said osa lõimitud õppepäevast.

Toimetaja: REELIKA LEPIK