13.04.18

EDULOO PEALKIRI: Liisi maja külalistele avatuna hoidmine
KOOLI NIMI: Peetri Kool
EDULOO ESITAJA: Kaidi-Ly Välb, huvijuht
EDULOO EESTVEDAJAD: Liisi Välb, ÕE president
KLASS/VANUSERÜHM: Kogukond
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 7.mai 2017
TEGEVUSE EESMÄRK: Arendada õpilaste ettevõtlikkust läbi paikkonna kultuuriloo tundmise ning teenuste osutamise. Igal kevadel peetakse Esnas Naabriplika laata. Õpilasesindus oli sel õppeaastal otsustanud nagunii kohvikut pidada. Esna Küla Seltsil oli mure, et neil pole inimesi, kes laadapäeval Naabriplika seriaalist tuntud Liisi elumaja külalistele avatuna hoiaks. Õpilased otsustasid kaks asja ühendada - pidada kohvikut ning hoida Liisi maja laadapäeval avatuna, vajaduse korral seda ka tutvustada huvilistele.Lisaks kohviku pidamiseks vajalikele oskustele, nagu eelarvestamine, planeerimine, kodundus, vastutus jne, oli senisest rohkem võimalik treenida oma sotsiaalseid oskusi, ka meediaga suhtlemist, seriaali ajaloo tundmist, paikkonna ajaloo ja kultuuri tundmist ning huvilistele tutvustamist.
Seotus ainetundidega: kodundus, eesti keel, ajalugu, matemaatika.
Seonduvad valdkonnad: ettevõtlus, suhtlemine, meedia, majanduse alused, kultuurilugu, oma võimete ja oskuste proovilepanek.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Peetri kooli õpilasesindus pidas Naabriplika laadal Hullumaja Puhvetit ning hoidis seriaalist tuntuks saanud Liisi elumaja huvilistele avatuna, leevendades sellega Esna Küla Seltsijaoks vabatahtliku tööjõu probleemi.

PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: Esna Küla Selts
Partneri panus: varustas puhta veega (toiduks ja nõudepesemiseks), varustas pliidipuudega, andis ruume kasutada.
Partner nr 2: Külaelanik
Partneri panus: andis tööriistu teeviitade paigaldamiseks
Partner nr 3: Vene keele õpetaja
Partneri panus: annetas kohviku taimeleti tarbeks istikuid;
Partner nr 4: Huvijuht
Partneri panus: õpilaste mentor, juhendaja ja tugi, toetas transpordiga.
Partner nr 5: Lapsevanemad
Partneri panus: toetasid transpordiga.

Toimetaja: REELIKA LEPIK