EDULOO PEALKIRI: Ettevõtlikud 5.klassi õpilased
MAAKOND: Järvamaa
KOOLI  NIMI: Retla Kool
KLASS/VANUSERÜHM: 5.klass
EDULOO JUHENDAJA: Kaire Oper
EDULOO ESITAJA: Eren Lina- õpilane
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 8. jaanuar-17. aprill
SEOS ÕPPEAINETEGA: Ettevõtlikkusõpe

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Kooli kõrvalruumides olid aastaid seisnud päevinäinud katteriidega , kuid tugeva metallkonstruktsiooniga toolid. Mõned toolidest olid  kasutusel pikapäevarühma klassis, kuid nägi siiski välja kulunud ja inetud. Ettevõtlikkusõppe tunnis tegime ajurünnakut ja igaüks meist pakkus välja mõne idee,  mida saaksime ise oma kooli heaks ära teha. Ka paljud teised ideed olid huvitavad, kuid nõudsid liiga palju ressursse või olid teostuselt meie 5. klassile  väga keerulised. Otsustasime õpetaja abiga vahetada 16-l toolil katteriided , et saaksime neid toole kas pikapäevarühmas või kooli üritustel kasutada.

TEGEVUSE EESMÄRK: Vahetada kooli vanadel toolidel katteriie

PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: Kooli direktor
Partneri panus: Võimaldas kooli eelarvest  osta katteriiet, vatiini ning kruvisid.
Partneri kasu: Direktor sai koolile kerge vaevaga ja odavalt uued , kasutuskõlblikud toolid.
Partnerid nr 2 ja nr 3: Poiste tehnoloogiaõpetuse õpetaja, tütarlaste käsitöö ja kodunduse õpetaja
Partnerite panus: Lubasid kasutada vajalikke töövahendeid (kruvikeerajad, tangid, akutrellid, õmblusmasinad, käärid, mõõtevahendid jne. )
Partneri kasu: Said õpilastele lisaks tehnoloogiaõpetuse ja käsitöö tundidele lisaoskusi.