EDULOO PEALKIRI: PROJEKT "ULATA MEILE ABIKÄSI!"
KOOLI NIMI: Roosna-Alliku Põhikool
EDULOO ESITAJA: Rebeka Siirand, Roosna-Alliku Põhikooli õpilasesinduse president
EDULOO EESTVEDAJAD: Roosna-Alliku Põhikooli õpilasesindus
KLASS/VANUSERÜHM: 1.-9. klass
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 30.11.2018-23.02.2018

TEGEVUSE EESMÄRK:
Õpilane:
oskab ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada ja end esitleda;
suudab ideid luua ja ellu viia, kasutades enda omandatud teadmisi ja oskusi projekti planeerimisel ja läbiviimisel;
saab aidata kaasa probleemide lahendamisele ja neid ellu viia;
seab eesmärke, koostab plaani, suudab neid tutvustada ja ka ellu viia;
korraldab ühistegevusi ja -ettevõtmisi;
näitab algatusvõimet ja vastutab tulemuste eest.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS:
Jõulueelsel perioodil toimusid mitmed töötoad, kus õpilased meisterdasid jõulunädala õnneloosiks esemeid;
helkurite ja paberist kingikottide valmistamine;
kuuseehete kaunistamine ja vineerist kuuseehete valmistamine;
riidest kingikottide kaunistamine trafarettide abil;
küünalde valmistamine;
piparkookide vormimine ja küpsetamine;
magnetmärkide kujundamine ja valmistamine.

22. detsembril toimus kooli jõulupidu, kus kooli hoolekogu tegi jõulukohvikut ja peo külastajatel oli võimalus osta ka kooli õnneloosi, ürituse tulu läks noorte puhketoa sisustamiseks.

Veebruaris kujundas õpilasesindus kuulutuse, mida jagati kooli kodulehel ja Facebooki seinal. Õpilaste soov oli leida diivan ja laud noorte puhketuppa. Saime mitmed pakkumised. Vajalikud esemed müüdi väga soodsa hinnaga. Raha jagus ka kooli fuajeesse diivani ostuks, kus noored saavad samuti vahetundides ja vabal ajal puhata ning vajadusel ka ainetundes väkjaspool klassiruumi õppida.

PARTNERITE KAASAMINE: Koostööd tehti Roosna-Alliku Põhikooli juhtkonna, õpetajate, õpilaste, Roosna-Alliku noortetoa, kooli hoolekogu, lastevanemate ning teiste kogukonna liikmetega, koostööpartner oli MTÜ Roosna-Alliku Mõis. Meie meeskonnas oli kooli õpilasesindus, huvijuht ja juhtkond. Töötubadest osavõtjaid oli  81 õpilast ja 15 koolitöötajat. Jõulukohvikut külastas orienteeruvalt 120 inimest.