13.04.18

EDULOO PEALKIRI: TERVISLIK JA ÕPPIMIST TOETAV KOOLIKESKKOND
KOOLI NIMI: Roosna-Alliku Põhikool
EDULOO ESITAJA: Tiina Guutmann, Roosna-Alliku Põhikooli ringi- ja huvijuht
EDULOO EESTVEDAJA: Rebeka Siirand, Roosna-Alliku Põhikooli õpilasesinduse president
KLASS/VANUSERÜHM: Roosna-Alliku Põhikooli õpilased, õpetajad
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 05.12.16-06.06.2017
TEGEVUSE EESMÄRK: Eesmärk on pakkuda õpilastele vahetundides nutiseadmete kasutamisele asendustegevusi ja suunata neid õuevahetundides tervislikele tegevustele; täiendada koolimaja siseruume õppimist toetava infoga ning tuua see klassiruumist ka koridoridesse.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Roosna-Alliku Põhikool on tervist edendav kool. Oleme märganud, et õpilased kasutavad vahetundides liiga tihti nutiseadmeid.  Õpilasesindus pakub aga tegevusi, mis mõjuksid hästi tervisele ja aitaksid vahetunnis puhata. Viisime õpilaste hulgas läbi küsitluse, seejärel koostasime tegevusplaani:
Detsember-veebruar – Lauatennis. Koostöös kooli hoolekoguga toimus  heategevusüritus, mille kaasabil soetasime lauatenniselaua. 
Veebruar – "Õpetlik koolikeskkond" I etapp – Õpperada. Valmis õpperada kooli koridorides, mille käigus tutvutakse kooli tegemistega ja kogukonna ajalooga, läbitakse allikate rada, mõõdetakse oma süsiniku jalajälge, uuritakse veepuhastussüsteemi EcoKit, korratakse üle matemaatilised valemid ning jälgitakse trepiastmetel, kui palju kaloreid kaotatakse ülesminekul.
Märts-september – "Õpetlik koolikeskkond" II etapp – Ajatelg. Koostöös õpetajatega valmistatakse ette materjal, millest valmib ainekabinettide juurde koridori põrandale  kleebise näol ajatelg. Seda kasutatakse õppeainete lõimimisel, lisaks saab iseseisvalt silmaringi avardada.
Mai-september – Asendame nutiseadmed sportlike tegevustega. Esitasime projektitaotluse "50 head ideed" konkursile. Meie taotlus sai tegevuste elluviimiseks heakskiidu. Jätkame õpilaste suunamist õuetegevustesse, soetasime juurde spordivahendeid. Korraldame ühistegevusi.

PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: Õpilasesindus
Partneri panus: küsitluse koostaja, läbiviija, konkursilt „50 head ideed" toetuse taotleja:
Partner nr 2: Kooli hoolekogu
Partneri panus: heategevusüritusel kohviku korraldaja.
Partner nr 3: Roosna-Alliku Vallavalitsus
Partneri panus: õpilaste omaalgatuse idee ja finantsilise teostuse toetaja.
Partneri kasu:
Partner nr 4: Õpetajad
Partneri panus: koostöös valmis kooli koridorides õpperada; septembri lõpuks valmib ajatelg.
Partner nr 5: Eesti Lastekirjanduse Keskus
Partneri panus: finantsiline toetus ideekonkursilt „50 head ideed".
Partner nr 6: Direktor ning ringi- ja huvijuht
Partneri panus: õpilaste juhendajad projekti kirjutamisel ja läbiviimisel

 

Toimetaja: REELIKA LEPIK