31.01.24

Maakondlike õpilasürituste ja ainesektsioonide tööks Järvamaa munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolides ja lasteaedades toetuse taotlemise ning jaotamise põhimõtted

Igal aastal eraldab Haridus- ja Teadusministeerium riiklike õppekavade rakendamist ning õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalset arengut toetavate tegevuste toetust, mida kasutatakse aineolümpiaadide ja – võistluste ning õpilasürituste ja õpetajate ja haridusasutuste juhtide täiendusõppe läbiviimiseks maakonnas. 

SA Järvamaa vahendab alates 2023. aastast sihtotstarbelist toetust. 

 

Toetuse taotlemise ja jaotamise põhimõtted leiad SIIT.

Taotlusvormide lingid:

 

Valdkonna asjatundja:

Riina Hiob

riina@jarva.ee

+372 52 57 830

Toimetaja: RIINA HIOB