EDULOO PEALKIRI: Õiepäev
KOOLI NIMI: Türi Põhikool
EDULOO ESITAJA: Triin Sooäär
EDULOO EESTVEDAJA: Türi Põhikooli Õpilasesindus
KLASS/VANUSERÜHM: 1.-9. klass
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 21.- 21.05.2018

TEGEVUSE EESMÄRK: Türi Põhikooli õiepäev on kooli õpilasesinduse algatus aastast 2018. ÕE president Triin Sooääre juhitud meeskond soovis selle sündmusega rõhutada iga õpilase olulisust  ja väärtust kooli jaoks, samuti populariseerida veel rohkemgi teistmoodi õppimist nii praktika kui ka kogemuste näitel.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: 21.05.2018 toimus Türi Põhikoolis toimus Õiepäev. See oli kogu koolipere jaoks täiesti uus ja eriline sündmus. Toimus täiesti teistmoodi õppimine kui tavalistes õppetundides eesmärgiga inspireerida noori oma tulevikku planeerima ning saada kogemusnõustamist ja süvendada ühtsustunnet.

Üritusse oli kaasatud kogu koolipere ehk umbes 560 inimest, kes kõik olid jagatud 22 erineva õie nimetusega rühmadeks- Igas rühmas oli igast kooliastmest mitu õpilast, sest päeva üheks eesmärgiks oli ühtsustunde tekitamine ja suhtlemisoskuse arendamine.

 Päev algas tervitustega aulas. Seejärel suundusid kõik oma rühmadesse, et seal omavahel rohkem tuttavaks saada, valmistada enda heade omadustega õis ning  jagada esimesi muljeid päevast. Peale esimest tundi olid kooli saabunud nii meie kooli head sõbrad kui Türi endiste ja praeguste koolide vilistlased Keidi Porval, Kalle Palling, Elari Hiis, Triin Tiitsmaa, Dmitri Onegin, Jürgen Vahter, Urmas Piigert, Ann Valang, Lauri Läänemets, Ave Alviste, Ülle Välimäe, Martin Kaschan, Triin Pärna, Jaune Kimmel, Kaarel Orumägi, Johannes Karpender, Anneli Eesmaa, Veiko Valang, Getter Lukjanov,  Elar Niglas, Astrid Karpender, Triin Toome-Hosman, Anu Puulman ja Lauri Männik, kes andsid kaks tundi erinevatele rühmadele, rääkides oma kogemustest, tegemistest ja muust põnevast. Oli võimalus kogeda draamamängude võlusid ja näha sukelduja tööd. Kõik külalis-lektorid olid tõesti suurepärased ega jätnud ühtki osalejat külmaks. Peale külalis-lektorite põnevaid tunde oli aeg väikeseks lõunaks. Meie külalised veetsid mõnusalt aega õpetajate toas, kust kostus akordioni mängu, laulu ja taaskohtumise rõõmu.

Järgnev tegevus toimus õues. Nüüd oldi koos oma klassikaaslastega ning mängiti ühiselt ringmänge. Tunnustamaks õpilasi, kes on lihtsalt toredad klassikaaslased, abivalmid sõbrad või muud moodi silmapaistvad oma klassikaaslaste jaoks algatas õpilasesindus aprilli kuus üleskutse „Märka kaaslast". Nüüd anti kogu koolipere ees tunnustused üle. Päeva lõpetas ühiselt suure õie moodustamine kooli ette ning esimest korda kõlas TPK oma kooli laul, mille sõnade autoriks on Türi Põhikooli esimene lend ning viisi on loonud õpetaja Tea Saarega.

Tagasiside üritusele on igati positiivne ning kõlama jäid sõnad: „Järgmine aasta jälle". Ürituse korraldasid õpilasesinduse ja T.O.R.E-ringi noored. Täname meie suurepäraseid lektoreid, vahvaid õpetajaid, lahedaid kaasõpilasi ja vaprat korraldusmeeskonda!

PARTNERITE KAASAMINE: Koolivälised partnerid:
1. Toetajad: Devin, Türi Noortekeskus
2.Vilistlased ja külalis-lektorid- tundide tegijad
3.Türi vallaga seotud inimesed- tundide tegijad
Külalis-lektorid:
1. Lauri Läänemets (poliitik)
2. Getter Lukjanov (ajakirjanik, blogija)
3. Lauri Männik (õpilane gümnaasiumist, tantsija, sportlane)
4. Keidi Porval (ärindus)
5. Kalle Palling (poliitik)
6. Elari Hiis (Türi abivallavanem)
7. Triin Tiitsmaa (muusik)
8. Dmitri Onegin (noorsootöötaja)
9. Jürgen Vahter (näitekunstide tudeng)
10. Urmas Piigert (Kaitseliidu Türi üksikkompanii pealik)
11. Ann Valang (kehalise kasvatuse õpetaja Retla-Kabala koolis)
12. Ave Alviste (üliõpilane psüholoogia erialal, Ronimisministeeriumi töötaja)
13. Ülle Välimäe (Türi Kultuurikeskuse direktor)
14. Martin Kaschan (Türi valla terviseedenduse spetsialist)
15. Triin Pärna (sukelduja, Türi valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja)
16. Jaune Kimmel (näitleja)
17. Kaarel Orumägi (laulja, näitelja, lavastaja, Eesti Noorte Muusikaliteatri looja ja kunstiline juht)
18. Johannes Karpender (ettevõtja)
19. Anneli Eesmaa (Türi Ühisgümnaasiumi direktor)
20. Elar Niglas (üliõpilane, Türi vallavolikogu liige)
21. Astrid Karpender (Türi Raamatukogu juhataja)<
22. Triin Toome-Hosman (luuletaja, Türi Ühisgümnaasiumi õpetaja)
23. Anu Puulmann (Rajaleidja karjääriinfo spetsialist – karjäärinõustaja)
Koolisisesed partnerid:
1. Tänukirjad: sekretär
2. Meened külalis-lektoritele: huvijuht, direktor
3. Arutelu lektorina: Veiko Valang (õpetaja)
4. Toitlustamine: söökla
5. Esimeste tundide läbiviimine ja grupijuhid: õpetajad
6. Planeerimise ja tegevuste läbi viimise abi: huvijuht ja T.O.R.E-ringi juhendaja
7. Korraldusmeeskonnas liskaks õpilasesindusele abiks oelmine: T.O.R.E-ring