24.01.17

EDULOO PEALKIRI: TÜG-laste gümnaasium
KOOLI NIMI: Türi Ühisgümnaasium
EDULOO ESITAJA: Karmel Tommula (õpilane)
EDULOO JUHENDAJA: Ene Hunt, Eda Koskor  
KLASS/VANUSERÜHM: 5 -7 aastased lasteaialapsed ja gümnaasiumiõpilased
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 8. september 2015 - 30. mai 2016
TEGEVUSE EESMÄRK: Kuna meie kooli arengukavas on üheks eesmärgiks kujuneda kogukonnakooliks, siis oli meie sihiks tuua kogukonda tegevusi, mis liidavad erinevaid vanusegruppe. Varasemad üritused (näitused, kontserdid, loengud, töötoad) olid suunatud eelkõige põhikoolide õpilastele ja täiskasvanutele. Nüüd otsustati pöörata tähelepanu kõige noorematele kogukonnaliikmetele.  Seda enam, et Türi Lasteaiaga seob meid pika-ajaline tore koostöö heategude päevade, hoogtööpäevade ja erinevate ettevõtmiste kaudu.
TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Kaks korda kuus toimus osalejatele üks ainetund, mille viisid läbi gümnasistid, õpetajad ja külalisjuhendajad.  Tunnid valisime selle järgi, mis tundus lastele olevat huvitav ja jõukohane. Tund kestis 45 minutit.
PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: MTÜ Robootika
Partneri panus: robootika tunni läbiviimine
Partneri kasu: tekitas lastes huvi robootika vastu
Partner nr 2: Viljandi Nukuteater
Partneri panus: nukkude ja lavataguse elu tutvustamine
Partneri kasu: teater sai vanematele ja lastele tuttavaks ning seeläbi sai teater publikut ka edaspidiseks
Partner nr 3: Keskkonnaamet
Partneri panus: bioloogiatunni läbiviimine
Partneri kasu:  rohkem lapsi sa teadlikuks lindude talveelust
Partner nr 4: FIE Sulo Särkinen
Partneri panus: seiklusraja ülespanek, gümnasistide juhendamine
Partneri kasu: lapsed ja lapsevanemad said kogeda, kui vahva on madalrajal seigelda ja et seiklusrada võib ka üritusteks tellida
Partner nr 5: AHHAA Teaduskeskus
Partneri panus: koolitasid tegevuste läbiviijaid ja andsid töötubade materjalid.
Partneri kasu: Teadlaste ÖÖ Festivali reklaamimine ning uue tugikooli (Türi Ühisgümnaasiumi) leidmine

Toimetaja: REELIKA LEPIK