EDULOO PEALKIRI: TURISMIÕPE JÄRVA-JAANI GÜMNAASIUMIS
KOOLI NIMI: Järva-Jaani Gümnaasium
EDULOO ESITAJA: Silva Kärner
EDULOO JUHENDAJAD: Silva Kärner koos Pärnu Kolledži õppejõududega Tiina Viin, Tiina Tamm, Tiina Koor ja Liina Käär
KLASS/VANUSERÜHM: Gümnasistid X- XI klassidest
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: Turismiõpe algas 12.oktoobril 2015 Pärnus ja lõppes 2.juunil 2016 Järva-Jaanis
TEGEVUSE EESMÄRK: Oli  õppida tundma turismimajanduse ja klienditeeninduse olemust, Eesti ja piirkondlikke vaatamisväärsuseid ja giiditöö põhimõtteid ning omandada teenindusalased hoiakud
TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Kursuste raames toimusid TÜ õppejõududega loengud ja õppepäevad Pärnus  ja  kevadel Järva-Jaanis. Õppejõudude kanda oli igast kursusest 20 tundi ehk kokku 80 tundi. Praktilised tegevused, seminarid  ja iseseisva  töö kontrollimine  toimus Järva-Jaanis, kuna olen lõpetanud giidide koolituse ning teen kohapeal ka ise eksursioone.  4x 15 tundi olid erinevad tegevused õpilastega, sh info otsimised ja harjutuste tegemised, eksamiks valmistumine ja ekskursiooniplaani koostamine koos teabe hankimisega jms.
Lisaks Pärnus toimunud loengutele külastati erinevaid turismi ettevõtteid (Jõulumäe Tervisespordikeskus, Klaara-Manni puhkemaja, Vene kultuuri muuseum, Tori kirik ja Tori põrgu, külastati turimisinfopunkti, tutvuti Endla teatri tegemistega ning uudistati Pärnu Viking Spaa võimalusi). Kevadel, kahe järgmise kursuse raames, kus põhitähelepanu oli giiditööl, käidi tutvumas kummituste Pärnuga, tehti ringsõit ka Järvamaal (Koerus asuv Aruküla mõis, Kilplala, Müüsleri külalistemaja, Esna filmivõtete kohad, Hobukasvatuse ja hobuteraapia talu Roosna-Alliku vallas, Pärnu jõe alguskoht ning Seidla tuulik). Õpilased tegid eksami Järva-Jaanis, kus iga õpilane tutvustas üht objekti ja lõiku eelnevalt paika pandud marsruudist. Lõpetuseks oli igaühel vaja läbi viia õppekäik  ühele põhikooli klassile Järva-Jaani kultuuri- ja loodusrajal.

Kuidas me töö planeerisime?  Alustasime oktoobris. Igal esmaspäeval olid turismiõppetunnid, millest viis toimusid Pärnus ja kolmel päeval käisid õppejõud Järva-Jaanis andmas loenguid ja tutvumaks kohalike kultuuriväärtustega.
PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
Partneri panus: Koostas õppekava, sõlmis lepingu vallaga valikkursuste rahastamiseks; koolitas oma õppejõududega õpilasi, korraldades vajalikke õppekäike ja õppereise kursuste atraktiivseks muutmise eesmärgil; väljastas õppijatele eelkutsetunnistused.
Partneri kasu: said aru gümnaasiumiõpilaste silmaringist ning huvist erinevate ettevõtlusteemadega tutvumisel, mis aitab ka neil paremini oma õppekavasid korrigeerida. Arusaamine, et gümnaasiumiõpilane võib olla väga hea giiditeenuse pakkkuja, kui tal endal on huvi selles valdkonnas suviti taskuraha teenida. TÜ Pärnu Kolledži koolitusplaani rikastamine võimalike eelkutseõppe kursustega.
Partner nr 2: Järva-Jaani vallavalitsus
Partneri panus: Kooli õppekava valikkursuste finantseerimine ja transpordivõimaluste tagamine õppepäevadel Pärnusse sõiduks.
Partneri kasu: Hallatava kooli õppekavas on rikastunud atraktiivsete kursustega; on koolitatud  giide, kes saaks aidata kaasa Järva-Jaani kui turismipaiga tutvustamisele jne