Konkurss Järvamaa tublimate välja selgitamiseks kodanikualgatuses

SA Järvamaa Arenduskeskus ja MTÜ Kodukant Järvamaa kuulutavad välja avalikud konkursid Järvamaa tublimate välja selgitamiseks kodanikualgatuses aastal 2016.

2015 Aasta vabatahtlik Tene Metsma. Foto: Ants Leppoja

Konkursside eesmärgiks on rõhutada kodanikualgatuse olulisust ja tähtsust ühiskonnas ning tugevdada vabatahtliku tegutsemise traditsioone maakonnas, avaldada tublimatele avalikku tunnustust tulemusliku tegutsemise eest ning teavitada Järvamaa üldsust maa- ja külaelu olulisusest.

Kandidaate võivad esitada kõik omavalitsused, mittetulundusühingud, kogukonnad, üksikisikud, äriühingud  jne. „Aasta küla" konkurss saab parima tulemuse, kui külakogukonnad esitavad oma küla ISE!

SA Järvamaa Arenduskeskuse juhataja Katrin Puusepa sõnul on iga inimene, kel on jõudu ja tahtmist oma töö ja pereelu kõrvalt kogukonda panustada ilma selle eest tasu ootamata, tunnustamist väärt. "Märkame inimesi ja ühinguid enda kõrval, kes on kogukonda panustanud ja räägime nendest. Need inimesed ja ühingud on inspiratsiooniks paljudele"  lisas ta.

AASTA SÄDEINIMESE aunimetus omistatakse üksikisikule, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Olulised kriteeriumid hindamisel on isiklik avatus, aktiivsus, koostööoskus ja tuntus oma kodukohas, võimalusel ka maakonnas.

AASTA KÜLA aunimetus omistatakse külale või külade piirkonnale, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel. Hindamisel võetakse aluseks külakogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö, külaarenduslike projektide elluviimine, koostöö kohaliku omavalitsusega, küla heakord jms. Järvamaa aasta küla tiitlivõitja esitatakse kandideerima Eestimaa aasta küla konkursile.


AASTA (PARIM) MITTETULUNDUSÜHING – nimetus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2016. aastal on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse kogukonnas ja/või maakonnas, ning kelle tegevuse tulemus ei ole olnud suunatud ainult oma liikmetele. Teod ja algatused peavad olema üldkasuliku iseloomuga, s.t olema suunatud võimalikult laiale sihtgrupile.

AASTA TUBLIM VABATAHTLIK – aunimetus antakse üksikisikule, kes on oluliselt panustanud oma aega ja tööd vabatahtlikuna oma kogukonnas või mujal tasu ootamata.

HEA ALGATUS 2016 – tunnustatakse kodanikuühenduste hulgas sündinud uuenduslikku algatust, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi oma töö korraldamisel. Eriti teretulnud on algatused, mis on andnud arengutõuke paljudele ühingutele üle Järvamaa. Samas võib olla see ka midagi väikest ja nutikat, kuid mis passiks kasutusele võtta ka teistel ühingutel. Heaks algatuseks võib olla ka see, kui kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad on teinud midagi kodanikuühendustes tegutsemise parendamiseks. Tahame oma ettevõtmisega selliseid algatusi tunnustada ja ka laiemalt tutvustada.

AASTA KÜLA ja AASTA SÄDEINIMESE leidmiseks oodatakse ettepanekuid 23. oktoobriks 2016. Eeltäidetud ankeedivormid palutakse saata Kodukant Järvamaa e-posti aadressile: triina01@hot.ee. Aasta küla ankeedivorm ja Aasta sädeinimese ankeedivorm.

AASTA TUBLIMA VABATAHTLIKU, HEA ALGATUSE NING AASTA MITTETULUNDUSÜHINGU leidmiseks oodatakse ettepanekuid 23. oktoobriks 2016. Vabas vormis kirjeldusi ootan e-postiaadressile kaspar@jarva.ee Et valiku tegemine lihtsam oleks, loe väikest juhist siit.

Konkursi võitjad selgitab välja 5-liikmeline hindamiskomisjon. Parimate tunnustamine toimub Järvamaa kodanikuühiskonna konverentsil, 25. novembril 2016 Paide Raekojas.

Lisainfo:
Riina Trumm
Tel 5332 3903
triina01@hot.ee

Kaspar Tammist
Tel: 5801 0018
kaspar@jarva.ee