EDULOO PEALKIRI: Koolinädala läbiviimine
MAAKOND: Järvamaa
KOOLI NIMI: Väätsa Põhikool
KLASS/VANUSERÜHM: 1.-9. klass (ülekooliline)
EDULOO JUHENDAJA: Evelin Puntso
EDULOO ESITAJA: õpilased Mariettely Saar (8.kl) ja Laura-Liisa Valdur (9.kl)
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: Organiseerimine algas õpilaseinduse eestvedamisel septembris 2014.
Koolinädal viidi läbi 3.-7. November 2014.
Tegevuse analüüs ja kokkuvõte toimus november 2014.
SEOS ÕPPEAINETEGA: Ühiskonnaõpetus - väitlus 5.-9.klassi  õpilastele, 1.-4.kl poliitikute ja Eesti riigi tundmise mäng.
Kunsti- ja tööõpetusega seos – „Missi-Vissi" võistlus ehk meisterdamine.
Koolinädala organiseerimine ja sellel osalemine arendab õpilastes mitmeid riiklikust õppekavast tulenevaid üldpädevusi: ettevõtlikkuspädevust; suhtluspädevust; sotsiaalset ja kodanikupädevust.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Koolinädalal on kaks asja, mis õpilased peavad välja mõtlema ja läbi viima: stiilipäevad ja klasside vahelised tegevused. Nädala raames klassid võistlevad omavahel ja koguvad punkte nii stiili, kui tegevuste eest. Vanema astme kohta peetakse punktitabelit.
Ettevalmistusperiood algab juba septembris – klassides arutatakse ja õpilased pakuvad välja ideid, mida koolinädalal võiks teha. Õpilasesinduse liikmed panevad need klassides kirja ja esitavad õpilasesinduse koosolekul. Kõik ideed kaardistatakse ja nendest valitakse ühiselt välja stiilid ja tegevused, mis koolinädalal on. Seejärel jagatakse õpilasesinduse liikmete vahel ülesanded, kes milliseid tegevusi ellu viivad.
Koolinädala kava:
Esmaspäev: stiil – teletähed; tegevus – staaride pildimäng.
Teisipäev: stiil – vanaemad, vanaisad
Kolmapäev: stiil – poliitikud; tegevused – 1.-4.kl „Tunne oma riiki ja poliitikuid" viktoriin; 5.-9.klass debatt-arutelu koolivägivalla ja tulistamise teemal (Viljandi koolis toimunud tulistamise näitel).
Neljapäev: stiil – kolhoos; tegevus – Missi-Vissi meisterdamine.
Reede: stiil – 60´dad; tegevus – koolinädala lõpupidu, kus iga klass esitas oma playboxi numbri, toimus autasustamine ja esines noortebänd „Closer".
Novembri teisel poole toimus õpilasesinduse sisene analüüs ja arutelu,kus hinnati oma tegevust ja panust individuaalselt ja meeskondlikult.   

TEGEVUSE EESMÄRK: Traditsioonide au sees hoidmine ja edasi kandmine;  kooli sünnipäeva tähistamine; arendada õpilaste julgust ja esinemisoskust; õpilased õpivad oma mõtteid avaldama; õpilased saavad sündmuse korraldamise kogemuse; koolipere ja klasside ühtsemaks muutmine, kooliõhkkonna kujundamine, koostööoskuse arendamine; teadmiste ja osavuse proovilepanek; pakkuda tõsisele õppetööle vaheldust, muuta koolielu põnevamaks tõstes seeläbi õpilaste koolirõõmu.
Koolinädal on meie kooli eripära. Näitame, et meie kool on tegus, siin on huvitav ja toimub igasuguseid sündmusi.

PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: Klassijuhatajad
Partneri panus: Tegelesid klassidega, motiveerisid õpilasi osa võtma, jagasid informatsiooni, annavad õpilastele nõu mängude läbiviimisel.
Partneri kasu: Aitab parandada tööd klassiga, kujundada läbi selle klassi sõbralikku õhkkonda ja koostööd.
Partner nr 2: Lapsevanemad.
Partneri panus: Aitab oma lapsel valmistuda stiilipäevadeks, võtab osa koolinädala lõpupeost.
Partneri kasu: Parem ühendus kooliga, saab lapsega koos ühise eesmärgi nimel tegutseda.