EDULOO PEALKIRI: Öökool
MAAKOND: Järvamaa
KOOLI NIMI: Väätsa Põhikool
KLASS/VANUSERÜHM: 5.-9.klass
EDULOO JUHENDAJA: Evelin Puntso
EDULOO ESITAJA: Väätsa Põhikooli õpilasesinduse liikmed Mari-Ly Soomuste(9.klass), Liili Filippov (9.klass) ja Victoria Kondas (8.klass)
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 10.04.2015-11.04.2015
SEOS ÕPPEAINETEGA/ÕPPEKAVAGA:
Seos õppeainetega:
Kirjandusega, draamaga – fantaasia- ja kujutlusvõime, näitlemisoskus, rollimängud, eneseväljendus.
Kokandusega- töötuba
Kehalise kasvatusega- kuna toimus rollimäng, siis toimusid töötubades ja ka õues niinimetatud mõõgavõistlused ja see nõudis füüsilist tegevust.
Ajalooga – muistsete eestlaste müütoloogilised rituaalid ja tegelased: manamine või nõidumine, ohverdamine, kaitsekujutiste valmistamine, nõiad, libahundid, sortsid, kratid jms.
Seos õppekavaga:
Riiklik õppekava näeb ette, et õppimine peab olema lastele realistlik,eluline, loovust arendav ning muutma õppija avastajaks ja kaasa mõtlejaks, kes omandatud teadmisi ja oskusi oskab kasutada erinevate probleemide lahendamise juures.
Öökool täidab neid eesmärke, kuna tegevused ongi üles ehitatud varem koolitundides õpitule ning neid viiakse ellu protsessina, kus õpilased on aktiivsed osalised. Öökoolis on õppimine praktiline, pakub elamust ning võimalust õpitavat läbi kogeda (kogemusõpe).

TEGEVUSE EESMÄRK: Muuta õppimine võimalikult praktiliseks ja õppida asju neid ise läbi kogedes. Loovuse, julguse ja eneseväljendamisoskuse arendamine. Meeskonnatöö oskuse arendamine läbi ühise eesmärgi nimel koos tegutsemise. Väljaspool tunde pakkuda õpilastele uusi teadmisi ja oskusi mitteformaalses keskkonnas ja õhkkonnas.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Õpilased viisid läbi tegevusi koolis õhtul ja öösel. Idee on sündinud õpilasesinduse ettepanekust. Osalemine oli 5.-9.klassi õpilastele ja vilistlastele vabatahtlik. Osales 29 õpilast, mis on peaaegu pooled vanema astme õpilastest. Öökool kandis pealkirja „Suur segadus võluritekoolis". Peamiseks läbivaks teemaks oli rollimäng (LARP). Õpilased said läbi tegevuse teada, miks ja kuidas seda tehakse. Selle raames toimusid õpilastele õppetunnid: kokandus, manamine ehk nõidumine ja mõõgavõitlus. Peale keskööd toimus seiklusmäng nii kooli pargis kui mõisaruumides, kus lahendada tuli meeskondlikult erinevaid ülesandeid ja ületada ettetulevaid takistusi. Peale rollimängu viisid õpilasesinduse liikmed läbi kuulsa telemängu „Rooside sõda", mille nad olid ise koostanud ja ette valmistanud.

PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: LARPi harrastavad täiskasvanud
Partneri panus: Nemad olid mängujuhid. Mõtlesid välja teema, valmistasid ette ja juhendasid noori.
Partneri kasu: Said kogemuse, kuidas viia noortega läbi nii suuremahulist rollimängu.
Partner nr 2: Kooli söökla personal.
Partneri panus: Valmistasid öökooli osalejate teemakohase toidu – roheline puder, punased (verised) lihapallid ja magustoit, mis kaunistatud usside, ämblike ja hiirtega.
Partneri kasu: Said uue kogemuse, valmistada loovalt süüa.