13.04.18

EDULOO PEALKIRI: Õpime õues!
KOOLI NIMI: Väätsa Põhikool
EDULOO ESITAJA: Kelly Rihe
EDULOO EESTVEDAJA: Anneli Mand
KLASS/VANUSERÜHM: 1.-8.klass
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV:30. mai  2017
TEGEVUSE EESMÄRK: Kooli selle aasta laiemaks eesmärgiks on koostöö. Ka projektipäeval oli sama siht, erilise tähelepanu all oli seekord erinevates vanustes õpilaste koostöö. Projektipäeva meeskonnad koostati nii, et sinna kuulus iga klassi õpilasi, mis tähendas, et kõigiga tuli arvestada ja kõiki ka vajadusel aidata.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Päeva korraldamine sündis koolipere soovil, et kooliaasta viimane projektipäev oleks õppimine  väljaspool kooliruume, täis põnevaid tegevusi ja valikuid, mida teha.

Meeskonnad koostati selliselt, et sinna kuulus õpilasi 1. kuni 8. klassini. Iga meeskond pidi päeva jooksul läbima 4 erinevat töötuba, igaüks neist kestis 45 minutit. Ülesanded olid enamasti koolipargis. Tegevusi hinnati

kahel tasandil: kui õiged olid meeskonna vastused ning olulist rolli mängis ka nende koostöö sujuvus.

Töötubade tegevused olid väga erinevad: praktilistest kuni keerukate nuputamisülesanneteni välja. Näiteks said õpilased lahendada nii matemaatilisi ülesandeid, kui ka meisterdada vibusid kehalise kasvatuse õpetaja Ilmari ja algklassiõpetaja Hellega; joonistada OzoBot robotitele rada keemia õpetaja Viivika ja 2. klassi klassijuhataja Theaga.

Üheks lemmikuks kujunes õpetaja Monika ja Terje poolt juhitav

näitemängu kontrollpunkt, kus õpilased läbi näitlemise lahendasid erinevaid keskkonnaga seotud probleeme. Kuna päev hõlmas erinevaid ainetunde, ei jäänud välja ka muusika õpetaja Heli ja algklassiõpetaja Elle muusika töötuba, kus mängiti lõbusaid muusikaga seostuvaid mänge ning avastati looduslikku muusikat.

Veel oli õpilastel võimalus otsida alevikust vanu esemeid ajalooõpetaja Ruthi juhendamisel ning lahendada praktilisi füüsika ja matemaatika ülesandeid, nagu loogikaülesanded ja laeva lastimine, matemaatika õpetaja Tiia ja füüsika õpetaja Jonase töötoas.

Loomulikult ei puudunud päevast ka vene keele õpetaja Anna ja inglise keele õpetaja Anneli koostatud Kahoot test, kus sai oma teadmisi proovile panna riikide, rahvuste ja tuntud inimeste kohta käivatele küsimustele vastates. Väga lõbus ja kaasahaarav oli ka töötuba, kus meeskonnad lahendasid erinevaid füüsilist osavust nõudvaid ülesandeid, nagu näiteks ämblikuvõrgust läbi pugemine, kile sees liikumine, suusatamine mitmemehe suuskadel jms. Seda juhtisid kooli huvijuht Kadri ja õppealajuhataja Anneli.

Päeva lõpus esines kooliperele teadusteater Kolm Põrsakest, kes demonstreerisid põnevaid ja õpetlikke katseid, millest ei puudunud ka välk ja pauk.

PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1: Teadusteater Kolm põrsakest
Partneri panus: teadusetendus kogu koolile
Partner nr 2: Türi Noortekeskus
Partneri panus: tegevusvahendite laenutus ja ideede jagamine
Partner nr 3: Tegutsesid kõik õpetajad, kuid õpetajate meeskonna juhiks võiks nimetada õp Viivika
Partneri panus: koordinaator
Partner nr 4: Kooli kokad
Partneri panus: abistamine toitlustamisel

Toimetaja: REELIKA LEPIK