20.04.16

Arenguprogrammi ajakava

 

Arenguprogrammi moodulid toimuvad Paides.


I moodul – Strateegiline planeerimine ja juhtimine
Lektor: Maiko Kesküla (SA Järvamaa Arenduskeskus)
Aeg: 14.jaanuar 2016
Teemad
- ühingu eneseanalüüs
- ühingu strateegia või arengukava
- tegevuskava ja selle koostamine
- töö sihtgrupi, meeskonna ja liikmetega jmt.

II moodul – Maksud ja vabaühendus
Lektor: Alari Rammo (Vabaühenduste liit EMSL)
Aeg: 28.jaanuar 2016
Teemad:
- maksustamise alused ja põhimõtted;
- millal ja mille eest maksta ning deklareerida - käibemaks, tööjõumaksud, erisoodustus;
- maksusoodustused vabaühendustele - tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri
- kingitused, annetused - saamise ja andmise maksustamine;
- kulude maksuvaba hüvitamise viisid - transport, side, toitlustus jmt.

III moodul – Juriidilised toimingud ühingus
Lektor: Rainer Eidemiller
Aeg: 18.veebruar 2016
Teemad:
- lepingute ettevalmistamine;
- juhatuse toimingud ja otsused;
- toimingud e-äriregistris;
- dokumenteerimine, protokollimine, arhiveerimine jmt.

IV moodul – Projektide koostamine ja juhtimine
Lektor: Maiko Kesküla
Aeg: 10.märts 2016
Teemad:
- projektide ettevalmistamine ja koostamine;
- projektijuhtimine;
- tulemuste hindamine ja aruandlus jmt.

V moodul – Avalik esinemine
Lektor: Marica Lillemets
Aeg: 5.aprill 2016
Teemad:
- avalik esinemine;
- sõnumi edastamine;
- suhted ajakirjandusega, sissekommunikatsioon;
- kuidas anda intervjuud ja kirjutada pressiteadet jmt.

VI moodul – Ühingu majandustegvus
Lektor: Saima Piisner (SA Järvamaa Arenduskeskus)
Aeg: 21.aprill 2016
Teemad:
- omatulu teenimine;
- avalike teenuste osutamine;
- sotsiaalne ettevõtlus;
- äriplaanide koostamine jmt.

VII moodul – Meeskonnatöö
Lektor: Maiko Kesküla (SA Järvamaa Arenduskeskus)
Aeg: 12.mai 2016
Teemad:
- meeskonnatöö
- meeskonna inspireerimine 
- vabatahtlike kaasamine ja motiveerimine