Piirkondlike algatuste tugiprogramm

Tugiprogrammi elluviimine toimub perioodil 2015 - 2020, millega aidatakse kaasa maakonna majandusaktiivsuse kasvule väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkonda.

Järvamaa Arenduskeskuse poolt koostatud tugiprogramm keskendub maakonna ettevõtjatele ja ettevõtlikele noortele ning sellele andis positiivse hinnangu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt moodustatud komisjon.

Programmi eesmärgiks on Järvamaa noorte ja õpetajate ettevõtlikkuse edendamine läbi motiveeriva ja  toetava keskkonna loomise ning majandusõppe teadmiste kaudu.  

Tegevuste tulemusena on Järvamaa noorte ettevõtlikkus kasvanud, kuna nad käivad "Ettevõtliku kooli" programmi  rakendavas koolis ning lisaks on neil võimalik osaleda ettevõtlikkust arendavates  tegevustes. "Ettevõtliku kooli" haridusprogrammi tegevusi rakendatakse maakonna 15  üldhariduskoolis, majandusõpetus ja õpilasfirmad tegutsevad 18 maakonna üldhariduskoolis. 

Piirkondlike algatuste tugiprogrammi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Tööhõivekava maksumus perioodil 2017-2019 aastal on 208 754 eurot ning 2015 - 2016 aastal oli 104 018 eurot, mis summeeritult on 312 772 eurot. 

Noorte ettevõtlikkusele suunatud tegevustega saab tutvuda siin.