Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda meetmest „Kogukonna areng" (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Toetuste määr eelarves on 2024. aastal kokku 50 224 eurot.

 

Programmi viiakse ellu kahe meetme kaudu:

1.  meede „Kogukonna areng", millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Lisainfo meetme kohta on leitav SIIT.

 

2.  meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Lisainfo meetme kohta on leitav SIIT.

 

Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid ning taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuse süsteemis kevadvoorus hiljemalt  1. aprill  2024 kell 16:30. 

Taotluste esitamise tähtajad on 1. aprill kell 16.30 ja 1. oktoober kell 16.30.

Infopäevad taotlejatele toimuvad 

Infopäev  taotlejatele toimub: 

5. märts kell 14.00-17.00 zoomis

7. märtsil kell 11:00-12:30 zoomis

Tutvustatakse programmist taotlemise tingimusi ja taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas ja aruandlust.  

Kevadvooru 2024 infopäeva slaidid SIIN

 

Kohaliku omaalgatuse programmi komisjoni koosseis:

  • Tiina Oraste, Järva valla volikogu liige

  • Üllar Vahtramäe, Türi valla arendusjuht

  • Annely Erm, Paide linna avalike suhete peaspetsalist

  • Marta Kondas, Kodukant Järvamaa juhatuse liige

  • Riina Trumm, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht

Kohaliku omaalgatuse programmi hindamismetoodika leiad SIIT

 

Alates 2022. aastast menetleb taotlusi, korraldab komisjoni tööd ja tegeleb aruandlusega SA Järvamaa.

Toimetaja: Maile Kesküla