Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programm


Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)  eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu: 

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. 

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

2018. aastast on kohaliku omaalgatuse programmis toimunud mitmeid muudatusi. Määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas: siin.
KÜSK enam programmi ei koordineeri, maavalitsuste asemel tegelevad taotlustega maakondlikud arendusorganisatsioonid, Järvamaal omavalitsuste liit. 

Toetust saab taotleda kaks korda aastas - kevadvoorus ja sügisvoorus. Taotlusvoorud avatakse hiljemalt 1 kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

Rahastatakse projekte, mille eesmärkide saavutamisel ühendus pakub konkreetseid lahendusi kooskõlas programmi üldise strateegilise eesmärgiga. Omaalgatuslike eesmärkide saavutamise tulemustest peab olema selgelt näha kogukonnaliikmete initsiatiiv ja kaasamine.