KOP  meede "Kogukonna areng"

 

KOP  2021 kevadvoor avaneb 1. aprillil ja taotluste esitamise tähtpäev on 30. aprillil kell 16.30.

Kohaliku omaalgatusprogrammi viiakse ellu kahe meetmete kaudu. Siin lehel ülevaade esimese meetmega seonduvast.

Meede „Kogukonna areng" - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetmesse esitatud projekti väljundnäitajad on:

1) läbiviidud kogukonnaliikmete teadmisi ja oskusi tõstvate või kogukonna identiteeti tugevdavate ürituste ja tegevuste (koolitused, infopäevad, külapäevad, koduleheküljed, infotrükised jmt) arv;

2) läbiviidud kogukonnaliikmete teadmisi ja oskusi tõstvatel või kogukonna identiteeti tugevdavatel üritustel (koolitused, infopäevad, külapäevad jmt) otseselt osalenute arv.

 

Abikõlblikud on kulud, mis on põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud projekti elluviimiseks ning programmi eesmärkide saavutamiseks.
 

Täpsemalt abikõlbulike ja mittekõlbulike kulude ning muude taotluse esitamise, menetlemise, vastavuskontrolli ja hindamise tingimuste kohta loe määrusest SIIT.

 

Toetuse taotlemine

Taotlusvooru viib läbi MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit kaks korda aastas ning kevadvooru taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuse süsteemis hiljemalt 30. aprill 2021 kell 16.30.

Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri.

 

Järvamaa KOP 2021 kevadvooru "Kogukonna areng" otseviide taotlemiseks: https://etoetus.struktuurifondid.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=3741

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, kuid need peavad olema esitatud toetuse taotlemiseks erinevatest meetmetest.

 

Teavitamine

Taotleja peab kasutama projekti väljundist lähtuvalt oma veebilehel, avalikus sotsiaalmeedia kanalis, projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel, renoveeritud või korrastatud objektil jms. viidet „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist". Midagi muud ei ole lubatud!

 

ARUANDLUS

Aruande projekti elluviimise kohta esitab toetuse saaja e-toetuse keskkonna kaudu ühe kuu jooksul alates abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast. Aruande esitamise kuupäev 30.mai 2022. 

Näidismaterjali aruande koostamiseks leiad SIIT. 

 

INFOTUND ja ABIMATERJALID

Kevadvooru infotund toimub 13. aprillil kell 16.00 Zoomis

Palume registreerida SIIN

Taotlusvormi täitmiseks on koostatud juhendav videomaterjal toetuste tatolejatele, mis selgitab põgusalt toetuse taotlemist läbi e-toetuste keskkonna: Vaata siit 

Näidisvormi juhendi leiad SIIT

Juhendmaterjali taotluse vormistamiseks leiad SIIT

 

 

 

2020.a aruanded esitada aadressile kop@jarva.ee

Varasemate taotlusvoorude aruannete vormid on leitavad:

2018.a kevadvoor ja sügisvoor

2019.a kevadvoor ja sügisvoor

2020.a kevadvoor ja sügisvoor

 

Täpsem info ja konsultatsioon: 

 

Elo Öösalu
vabaühenduste konsultant
Tel: 5805 6658
E-post: elo@jarva.ee