Piirkondlike algatuste tugiprogramm

Tugiprogrammi elluviimine toimub perioodil 2015 - 2023, millega aidatakse kaasa maakonna majandusaktiivsuse kasvule väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkonda.

Järvamaa Arenduskeskuse poolt koostatud tugiprogramm aastateks 2020-2023 keskendub maakonna ettevõtjatele, ettevõtlikele noortele ja naisettevõtlusele.

Programmi eesmärgiks on Järvamaa noorte ja õpetajate ettevõtlikkuse edendamine läbi motiveeriva ja  toetava keskkonna loomise ning majandusõppe teadmiste kaudu.  

Tegevuste tulemusena on Järvamaa noorte ettevõtlikkus kasvanud, kuna nad käivad "Ettevõtliku kooli" programmi  rakendavas koolis ning lisaks on neil võimalik osaleda ettevõtlikkust arendavates  tegevustes. "Ettevõtliku kooli" haridusprogrammi tegevusi rakendatakse maakonna 15 haridusasutuses, praktilist ettevõtlusõpet rakendatakse 20 maakonna haridusasutuses.

Piirkondlike algatuste tugiprogrammi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Järvamaa Omavalitsuste Liit. Meedet rakendab Rahandusministeerium.

Programmi tegevusteks 2020-2023 on meil kasutada 415 tuhat eurot, millest toetus
moodustab 349 tuhat eurot.

Tööhõivekava maksumus perioodil 2017-2019 aastal oli 208 754 eurot ning 2015 - 2016 aastal oli 104 018 eurot, mis summeeritult on 312 772 eurot. 

Noorte ettevõtlikkusele suunatud tegevustega saab tutvuda siin.