sündmused


Järvamaa maakondlik arenduskeskus korraldab ettevõtluse ja ettevõtlikkuse valdkonnas väga erinevaid koolitusi ja sündmusi.
Soovime teha koostööd sündmuste korraldamisel erinevate inimestega erinevatest organisatsioonidest, sest koostöös peitub jõud. Kui oled valmis tegema meiega koostööd ettevõtlusteemaliste sündmuste või koolituste korraldamisel, siis oleme avatud suhtlemiseks – võta meiega ühendust.

Ettevõtjatele enim huvipakkuvad sündmused:

Järvamaa ettevõtlusnädal - Järvamaa ettevõtlusnädal toimub 3.-7. oktoobril 2022 ja seda  kuueteistkümnendat korda. Ettevõtlusnädalal osaledes saad kasulikke ideid, teadmisi ja enesekindlust oma äriga tegelemisel või alustamisel. Kui oled valmis ettevõtlusnädala raames läbi viima ettevõtlusega seotud tegevusi ja soovid neid tegevusi kajastada ettevõtlusnädala kalenderplaanis, kirjuta meile oma mõtetest. Vaata ettevõtlusnädala kohta infot SIIT.

Alustava ettevõtja baaskoolitused - Koolitusel saadakse baasteadmised oma ettevõtte käivitamiseks. Koolituse käigus valmib äriplaan. Järvamaal toimub 2023. aasta baaskoolitus aprillist kuni maini 2023. Koolitused on läbivalt praktilise suunitlusega. Eelmise koolituse kohta infot on võimalik vaadata SIIT. Alustava ettevõtja baaskoolitused toimuvad kõigis maakondades ning üle Eestilist koolituskava on võimalik vaadata täpsemalt MAK lehel

Järvamaa Ettevõtete Akadeemia - koolituste ja seminaride sari, mille eesmärgiks on pakkuda ettevõtlusalast tuge ja uusi teadmisi tegutsevatele tootmisettevõtetele. Täpsemalt akadeemia kohta saad lugeda SIIT.    

Messide ühiskülastused - Messikülastusega saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks. Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul.

Valdkondlik diagnostika - Eksperdi erapooletu hinnang koos võimalikele arenguvajadustele ja -võimalustele osutamisega aitab ettevõttel planeerida oma ressursse sinna, kus neid on kõige rohkem vaja ning keskenduda seeläbi oma ettevõtte kõige olulisemate eesmärkide saavutamisele.

Strateegia praktikum aitab viia sinu ettevõtte arengu uuele kasvuteele. Sinu käsutuses on Eesti tippkoolitaja, personaalne mentor ning praktilised tööriistad, et avastada uusi põnevaid arengusuundi ning kavandada konkreetseid tulevikuplaane.

Sihtturu seminarid - Seminaril antakse infot ja näpunäiteid, kuidas sihtturul edukalt tegutseda. Lisaks jagatakse infot kontaktide ja koostöövõimaluste leidmise kohta ning toimuvad arutelud ja võrgustumine.

Visit Estonia e-akadeemia - Visit Estonia veebipõhine tasuta koolituskeskkond aitab turismiettevõtjatel õppida kuidas paremini külastajateni jõuda, neile kvaliteetsemat teenust pakkuda ja kuidas suuremat tulu teenida. Veebipõhine koolitus võimaldab turismiettevõtjal end ise täiendada ja testida endale vajalikul teemal ja sobilikul ajahetkel.

Kasvuettevõtja mentorprogrammIga ettevõtja ehk mentii saab kuni 6 kuuks koostööpaariliseks kogemustega ettevõtja ehk mentori, kellega koos ettevõtte jaoks oluliste teemadega tegeleda ning kelle kaasabil ärieesmärke saavutada. Mentorid aitavad tegeleda ettevõtte oluliste teemadega, pöörata tähelepanu kitsaskohtadele ning seeläbi toetavad kasvuettevõttel ärieesmärkide saavutamist. Mentorsuhe on suunatud ettevõtja äri kasvule, tema ärieesmärkide saavutamisele ja ettevõtja isiklikule ettevõtlusalasele arengule.