Tunnusta maakonna parimaid vabaühendusi ja vabatahtlike

SA Järvamaa Arenduskeskus ja MTÜ Kodukant Järvamaa kuulutavad välja avalikud konkursid Järvamaa tublimate välja selgitamiseks kodanikualgatuses aastal 2017.

Konkursside eesmärgiks on rõhutada kodanikualgatuse olulisust ja tähtsust ühiskonnas ning tugevdada vabatahtliku tegutsemise traditsioone maakonnas, avaldada tublimatele avalikku tunnustust tulemusliku tegutsemise eest ning teavitada Järvamaa üldsust maa- ja külaelu olulisusest.

Kandidaate võivad esitada nii omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud.

SA Järvamaa Arenduskeskuse juhataja Katrin Puusepp: "Oleme juba palju aastaid maakonna tublimaid tunnustanud ning neid see läbi esiele tõstnud. On siiralt hea meel näha, et kõik tunnustuse saanud tegutsevad endiselt rõõmsalt ja innukalt edasi. See ongi eesmärk - et innustada, julgustada ja tõsta esile. Soovime väga, et need inimesed ja organisatsioonid oleksid eeskujuks ja innustuseks ka teistele."

AASTA SÄDEINIMESE aunimetus omistatakse üksikisikule, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Olulised kriteeriumid hindamisel on isiklik avatus, aktiivus, koostööoskus ja tuntus oma kodukohas, võimalusel ka maakonnas.

AASTA (PARIM) MITTETULUNDUSÜHING – nimetus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2017. aastal on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse kogukonnas ja/või maakonnas, ning kelle tegevuse tulemus ei ole olnud suunatud ainult oma liikmetele. Teod ja algatused peavad olema suunatud võimalikult laiale sihtgrupile. Esita oma kandidaat SIIT

AASTA (TUBLIM) VABATAHTLIK – aunimetus antakse üksikisikule, kes on oluliselt panustanud oma aega ja tööd vabatahtlikuna oma kogukonnas või mujal tasu ootamata. Esita oma kandidaat SIIT.

HEA ALGATUS 2017 – tunnustatakse kodanikuühenduste hulgas sündinud uuenduslikku algatust, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi oma töö korraldamisel. Eriti teretulnud on algatused, mis on andnud arengutõuke paljudele ühingutele üle Järvamaa. Samas võib olla see ka midagi väikest ja nutikat, kuid mis passiks kasutusele võtta ka teistel ühingutel. Heaks algatuseks võib olla ka see, kui kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad on teinud midagi kodanikuühendustes tegutsemise parendamiseks. Tahame oma ettevõtmisega selliseid algatusi tunnustada ja ka laiemalt tutvustada. Esita oma kandidaat SIIT.

KOGUKONDA TOETAV ETTEVÕTE – nimetus antakse organisatsioonile, kes oma tegevuse ja finantsidega on toetanud kogukonna või maakonna jaoks olulise sündmuse korraldamist, mõnd vabaühendust või panustanud olulisse investeeringusse. Tähtis ei ole alati panuse suurus vaid konkreetse asja ära tegemisest kogukonnale saadav kasu. Esita oma kandidaat SIIT.


AASTA SÄDEINIMESE leidmiseks oodatakse ettepanekuid 12. oktoobriks 2017. Eeltäidetud ankeedivormid palutakse saata Kodukant Järvamaa e-posti aadressile: erouk@hot.eeAasta sädeinimese ankeedivorm.

Aasta tublima vabatahtliku, parima mittetulundusühingu, hea algatuse ja kogukonda toetava ettevõte leidmiseks oodatakse ettepanekuid 12. oktoobriks 2017. Kandidaadid saad esitada iga kategooria järel oleva ankeedi kaudu. Üks isik või organisatsioon võib esitada ühte kategooriasse mitu kandidaati.

Konkursi võitjad selgitab välja 5-liikmeline hindamiskomisjon. Parimate tunnustamine toimub Järvamaa kodanikuühiskonna konverentsil, 21. novembril 2017 Villevere koolimajas.

Lisainfo:
Kaspar Tammist
Tel: 5801 0018
kaspar@jarva.ee

2016 aasta tublimatega tutvu SA Järvamaa Arenduskeskus kodulehel.