2020 sügisvoorus rahastatud taotlused

 

2020. aasta sügisvooru esitati Järvamaal 30 taotlust: 7 taotlust meetmesse 1 (kogukonna areng) ja 23 taotlust meetmesse 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine). Taotluse rahuldamise otsuse sai viis vabaühendust, neist üks taotlus meetmes 1 ja neli taotlust meetmes 2. 

 

Rahuldatud taotlused sügis 2020

Taotleja projekt KOP toetus: 

- mittetulundusühing Allikaveed „Mänguväljak saabki valmis!" 3854,95  eurot; 

- Albu valla külade selts „Mäng on väikese inimese töö" 3995 eurot; 

- MTÜ Türi Kogukonnaselts projekt „Konna maja korstnad" 4000 eurot; 

- MTÜ Uddewa "Udeva küla lipuväljaku rajamine" 1490,42 eurot; 

- Kodukant Järvamaa MTÜ „Tahad kiiresti, mine üksi. Tahad kaugele, siis koos meeskonnaga" 2500 eurot.

 

 

Sügisvooru MEEDE 1 aruande SISUARUANDE VORM (uus fail)  
Sügisvooru MEEDE 1 aruande KULUARUANDE VORM (uus fail) 

Sügisvooru MEEDE 2 aruande SISUARUANDE VORM (uus fail) 
Sügisvooru MEEDE 2 aruande KULUARUANDE VORM (uus fail)

 

Kevadvooru aruanded esitada hiljemalt 01.05.2021.a. ja sügisvooru aruanded hiljemalt 01.11.2021.a. aadressile kop@jarva.

 

 

2020. aasta kevadvoorus rahastatud taotlused

Järvamaal esitati vabaühenduste poolt kokku 34 taotlust. Taotluse rahuldamise otsuse sai 15 vabaühendust, neist 6 taotlust meetmes 1 ja 9 taotlust meetmes 2. 

 

Kevadvooru MEEDE 1 aruande SISUARUANDE VORM (uus fail)  
Kevadvooru MEEDE 1 aruande KULUARUANDE VORM (uus fail) 

Kevadvooru MEEDE 2 aruande SISUARUANDE VORM (uus fail) 
Kevadvooru MEEDE 2 aruande KULUARUANDE VORM (uus fail)

Kevadvooru aruanded esitada hiljemalt 01.05.2021.a.

 

 

Rahuldatud taotlused kevad 2020:

Taotleja

Projekt

KOP toetus

Rassi Külaselts

Tõrvaaugu XXVII metsa- ja matkapäev

890,00 €

Albu valla külade selts

Albu piirkonna suvised sündmused

1 135,00 €

MTÜ Türi Kogukonnaselts

Kohtume Rohevestil

2 500,00 €

Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts

Raamatu „Kilde Türi kihelkonna ja linna arengust" VII osa väljaandmine

2 500,00 €

MTÜ Arvamusfestival

Arvamusfestivali TERE tiim – Paide uhkus!

2 450,00 €

Mittetulundusühing Läbi Tähevärava

Noorte ühisosa leidmine draamameetodite abil tulevikuperspektiivi loomiseks

2 427,00 €

MTÜ Türi Kogukonnaselts

Konn teeb toa korda

3494,50

Mittetulundusühing Allikaveed

Meil on vahva mänguväljakul!

3965,00

Albu valla külade selts

Ilmastikukindel lauatenniselaud Albu piirkonna küladele

1810,00

Tarbja Külaselts

Külaplatsi arenguks

2232,68

MTÜ Valgma Külaselts

Valgma külaplatsi piirdeaed

1988,01

Mittetulundusühing Süda-Eesti Sotsiaalkeskus

Paide linna vähekindlustatud perede laste toidulaua mitmekesistamine

1035,00

Mittetulundusühing Uus Ruum

Lugemine ja töötamine avalikus ruumis

3190,00

MTÜ Kirna

Paneme Kirna seltsimajas elu käima!

2390,00

MTÜ Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond

Kaasaegsed jalgpalliväravad Paidesse

3870,00

 

Teavitamine!

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb üritustel, kuulutustel, trükistel, materjalidel, veebilehel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide "Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm".