24.01.23

 

Rahuldatud taotlused 2022

 

2022. a. sügisvooru  esitati õigeaegselt 20 taotlust, „Kogukonna arengu" meetmesse 7 taotlust ja „Investeeringud ja kogukonna arengu" meetmesse 13 taotlust, millest kaks osutus mittevastavaks. Taotluse rahuldamise otsuse said 12 vabaühendust.

 

 

Aruande projekti elluviimise kohta ning projekti väljundnäitajate saavutamiseks tehtud tegevuse tõendamise alused esitab toetuse saaja e-toetuse keskkonna kaudu hiljemalt 03.11.2023.

 

 

2022. a. kevadvooru esitati 29 taotlust, „Kogukonna arengu" meetmesse 13 taotlust ja „Investeeringud ja kogukonna arengu" meetmesse 16 taotlust. Taotluse rahuldamise otsuse said 14 vabaühendust.

 

Taotleja

Projekti nimi

Summa

SPORDIKLUBI SARGVERE

 

Sargvere spordiväljaku korrastamine

 

3 524,36

 

Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond

 

Kogukond õpib ja ehitab

 

2 170,00

 

Türi Kogukonnaselts

 

Toidust algab tervis

 

1 170,00

 

Mittetulundusühing ISEVÄRKI

 

Elamuskeskuse elektrisüsteem

 

4 000,00

 

Viru Küla Selts

 

Piknikulaud Öötla mõisa parki

 

1 231,20

 

Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond

 

Paide Ülejõe staadioni arendamine

 

3 477,83

 

Rassi Külaselts

 

Tõrvaaugu XXIX metsa-ja matkapäev

 

810,00

 

Tooru Selts

 

Pärimus & Pruukost

 

1 262,00

 

Koeru Spordiklubi

 

Hundi ratas 22

 

1 736,05

 

TÜRI SPORDIKLUBIDE LIIT

 

Türi staadioni jooksuradade ja väljakualade joontemärgistuse uuendamine

 

4 000,00

 

Türi Kogukonnaselts

 

Konn teeb uksed korda

 

3 780,00

 

Mittetulundusühing Allikaveed

 

 

Mõnus puhkus järve ääres

 

3 960,00

 

MTÜ Tore Abi

 

Türi ettevõtlikud vabatahtlikud

 

828,95

 

Albu valla külade selts

 

Kaalepi külatoas noortele mõnus nurgake

 

378,66

 

 

 

 

 

Aruande projekti elluviimise kohta ning projekti väljundnäitajate saavutamiseks tehtud tegevuse tõendamise alused esitab toetuse saaja e-toetuse keskkonna kaudu hiljemalt 30.04.2023.

Teavitamine!

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb üritustel, kuulutustel, trükistel, materjalidel, veebilehel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide "Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm".

 

Toimetaja: MAILE KESKÜLA