29.03.19

2018. aasta sügisvoorus rahastatud taotlused

Järvamaal esitati vabaühenduste poolt kokku 24 taotlust. Taotluse rahuldamise otsuse sai 19 vabaühendust, neist 6 taotlust meetmes 1 ja 13 taotlust meetmes 2. 

Sügisvooru MEEDE 1 aruande sisuaruande vorm SIIN

Sügisvooru MEEDE 1 aruande kuluaruande vorm SIIN

Sügisvooru MEEDE 2 aruande sisuaruande vorm SIIN

Sügisvooru MEEDE 2 aruande kuluaruande vorm SIIN

Aruanded esitada aadressile kop@jarva.ee

Rahuldatud taotlused sügis 2018: 

Projekti nimi

Esitaja

Projekti periood

Toetus eurodes

Mängu- ja spordiväljakute projekteerimine Aravete kooli parki

Ambla Spordiklubi MTÜ

01.10.2018-01.04.2019

2000

Discgolfi rada Viisu külla

Viisu Külaselts

01.03.2019-31.07.2019

1890

Tulekahjusignalisatsioon  Kaaruka Külaseltsimajja

Kaaruka Külaselts

01.11.2018-29.03.2019

1614,8

Esna wallamaja - Kareda visiitkaart!

MTÜ Karessen

01.11.2018-01.03.2019

1980

Vihm meid ei sega

Mittetulundusühing Allikaveed

15.12.2018-30.07.2019

1092,96

Toidukuivati kogukonnateenuste arendamiseks

Albu valla külade selts

15.12.2018-15.07.2019

833,85

Taikse kogukonnaüritused vajavad kööki uusi lauanõusid ja inventari

MTÜ Taikse Külaselts

01.11.2018-01.02.2019

1713,66

Jutuõhtud jalgrattamuuseumis

Mittetulundusühing Väätsa Ajaloohuviliste Selts

01.12.2018-01.08.2019

725,52

Pingisoojendused kirikusse

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Peetri Püha Peetruse kogudus

01.10.2018-31.03.2019

1780

Koguduse infomaterjal

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Peetri Püha Peetruse kogudus

01.10.2018-28.02.2019

648,24

EV 100 - Koeru kihelkonna Vabadussõdalaste kalmud

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Koeru Maarja-Magdaleena kogudus

01.10.2018-01.08.2019

1890

Metsla külakogukonna mälestusteenistus

Karinu külaselts KARAME

01.01.2019-01.08.2019

662,4

Kodu-uurimus kui kogukonna ühislooming

Imavere Sotsiaalkapital

01.10.2018-15.07.2019

1166

Albu Noortekeskusesse köögi rajamine

Mittetulundusühing Albu Noortekeskus

01.12.2018-31.05.2019

2000

Jalutuskäik läbi Esna sajandi

Esna Selts

01.11.2018-01.06.2019

1543,48

MUUSIKAKESKUS VIRU KÜLA SELTSILE

VIRU KÜLA SELTS

01.12.2018-01.04.2019

539,99

Paide kiriku kellatorni luukide automaatne avanemine ja sulgumine

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paide Püha Risti Kogudus

01.10.2018-01.08.2019

2000

Päike Wabrikusse

MTÜ Wabalinn

20.10-2018-30.05.2019

2000

Raamatu „Järvamaa Kaitsepataljon Vabadussõjas" väljaandmine

Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts

07.10.2018-01.04.2019

1900

 

Teavitamine!

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb üritustel, kuulutustel, trükistel, materjalidel, veebilehel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide "Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm".

NB! 2018. aastal programmil logo puudub.

 

VAREM TOETATUD TAOTLUSED: 

2018. aasta kevadvoorus rahastatud taotlused

Järvamaal esitati vabaühenduste poolt kokku 29 taotlust. Taotluse rahuldamise otsuse sai 20 vabaühendust, neist 9 taotlust meetmes 1 ja 11 taotlust meetmes 2. 

Kevadvooru MEEDE 1 aruande sisuaruande vorm SIIN

Kevadvooru MEEDE 1 aruande kuluaruande vorm SIIN

 

Kevadvooru MEEDE 2 aruande sisuaruande vorm SIIN

Kevadvooru MEEDE 2 aruande kuluaruande vorm SIIN

Rahuldatud taotlused

Projekti nimi

Taotleja nimi

Projekti algus

Projekti lõpp

Toetuse suurus

Paide kiriku välisseinte renoveerimine (1.etapp)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paide Püha Risti Kogudus 

3.05.2018

31.12.2018

2000,00

Pärimuspäevad "Laste Oma Folk VII

Mittetulundusühing Muusika Ait

30.05.2018

10.09.2018

1550,00

Täispikk Discgolfi rada Peetri alevikku

MTÜ Energia- ja Tervisekeskus

20.06.2018

2.03.2019

1382,00

Koigi Kultuuriselts jätkusuutlikuks!

Koigi KULTUURISELTS

15.05.2018

15.08.2018

1003,00

VIRU  KÜLA SELTSILE  UUS  KÜTTEALLIKAS

Viru Küla Selts

1.07.2018

30.09.2018

1800,00

Tõrvaaugu XXV metsa- ja matkapäev

Rassi Külaselts

1.08.2018

31.10.2018

860,00

Avastamisväärt pärlid Paide vanalinnas

Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts

1.06.2018

1.10.2018

1414,60

Valgma küla võrkpalliväljak

MTÜ Valgma Spordiselts

1.06.2018

30.10.2018

1993,05

MTÜ HobiHobu – „KANTRIPÄEV

MTÜ HobiHobu

1.06.2018

2.11.2018

1967,00

Bussijaamade kohvikute päev

Müüsleri ja Köisi Küla Selts

1.07.2018

1.10.2018

1996,00

Väätsa ajaloolise vallamaja 125. juubel

Mittetulundusühing Väätsa Ajaloohuviliste Selts

1.07.2018

1.11.2018

734,78

Teisaldatavad moodulstendid Väätsa ajaloolisse vallamajja

Mittetulundusühing Väätsa Ajaloohuviliste Selts

1.06.2018

1.03.2019

699,00

Et tants ja trall jätkuks

MTÜ Salutaguse Nelja Küla Selts

2.05.2018

31.12.2018

1461,30

Metsla külaplats

Karinu külaselts KARAME

2.05.2018

1.01.2019

1676,60

Välitrenažöörid Roosna-Alliku tehisjärve puhke- ja virgestusalale

Mittetulundusühing Allikaveed

18.06.2018

30.11.2018

2000,00

Järvamaa Kodukant- ühistegemised

Kodukant Järvamaa MTÜ

15.05.2018

15.10.2018

1987,95

Tarbja küla mänguväljaku arendamine

Tarbja Külaselts

1.07.2018

31.12.2018

2000,00

Konn tahab vett

Türi Kogukonnaselts

1.06.2018

1.10.2018

2000,00

Paide kogukonna ruumieksperiment II

MTÜ Arvamusfestival

1.06.2018

15.10.2018

1963,80

Metsla külaplatsi pidulik avamine

Karinu külaselts KARAME

2.05.2018

1.01.2019

270,00

 

Teavitamine!

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb üritustel, kuulutustel, trükistel, materjalidel, veebilehel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide "Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm".

NB! 2018. aastal programmil logo puudub.

***

 

Toimetaja: TAIVE SAAR